دوره QOS سیسکو | Implementing Cisco Quality of Service v2.5

یادگیری چگونگی طراحی و پیاده سازی شبکه های multiservice از نوع کارآمد، بهینه و بدون مشکل

مروری بر دوره

شما در این دوره با الزامات مربوط به QoS، مدل‌های مفهومی همچون best effort، IntServ، DiffServ و همچنین پیاده‌سازی  QoS بر روی پلتفرم‌های Cisco آشنا خواهید شد. برنامه آموزشی تعیین‌شده در این دوره به‌گونه‌ای است که تئوری مربوط به QoS، مباحث طراحی و پیکربندی انواع مکانیزم های QoS را با هدف تسهیل در سیاست‌های مدیریتی مؤثر در QoS  تحت پوشش قرار می‌دهد.

.

آنچه خواهید آموخت

 • پیاده‌سازی مکانیزم های لازم و مناسب جهت ایجاد یک سیاست مدیریتی مؤثر با QoS

سرفصل ها

1. Introduction to QoS

 • Review Converged Networks
 • Understand QoS
 • Describe Best-Effort and Integrated Services Models
 • Describe the Differentiated Services Model
 • Module Summary
 • Module Self-Check

2. Implement and Monitor QoS

 • MQC Introduction
 • Monitor QoS
 • Define Campus AutoQoS
 • Define WAN AutoQoS
 • Module Summary
 • Module Self-Check

3. Classification and Marking

 • Classification and Marking Overview
 • MQC for Classification and Marking
 • NBAR for Classification
 • Use of QoS Preclassify
 • Campus Classification and Marking
 • Module Summary
 • Module Self-Check

4. Congestion Management

 • Queuing Introduction
 • Configure WFQ
 • Configure CBWFQ and LLQ
 • Configure Campus Congestion Management
 • Module Summary
 • Module Self-Check

5. Congestion Avoidance

 • Congestion Avoidance Introduction
 • Configure Class-Based WRED
 • Configure ECN
 • Describe Campus-Based Congestion Avoidance
 • Module Summary
 • Module Self-Check

6. Traffic Policing and Shaping

 • Traffic Policing and Shaping Overview
 • Configure Class-Based Policing
 • Campus Policing
 • Configure Class-Based Shaping
 • Configure Class-Based Shaping on Frame Relay Interfaces
 • Configure Frame Relay Voice-Adaptive Traffic Shaping and Fragmentation
 • Module Summary
 • Module Self-Check

7. Link Efficiency Mechanisms

 • Link Efficiency Mechanisms Overview
 • Configure Class-Based Header Compression
 • Configure LFI
 • Module Summary
 • Module Self-Check

8. Deploying End-to-End QoS

 • Apply Best Practices for QoS Policy Design
 • End-to-End QoS Deployments
 • Module Summary
 • Module Self-Check

مخاطبان دوره

 • مهندسی فنی که خدمات پیش و پس از فروش در زمینه طراحی، پیاده‌سازی یا عیب در شبکه‌ها را بر عهده دارند
 • معماران شبکه که مسئولیت طراحی ارائه چندین سرویس بر روی شبکه به‌منظور انتقال صوت، ویدئو و ترافیک داده در یک محیط enterprise یا service provider را بر عهده دارند
 • متخصصین ارتباطات یکپارچه پیشرفته (UC)
 • متخصصین ارشد UC
 • Master Telepresence Authorized Technology Provider (ATP)

پیش نیازها

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.