دوره MTCTCE میکروتیک | MikroTik Certified Traffic Control Engineer

مروری بر دوره

شرکت کنندگان این دوره در پایان خواهند آموخت که چگونه به کمک RouterOS، امکان queues و فایروال و نیز دیگر ویژگی ها کیفیت خدمات ترافیک شبکه (QOS) را مدیریت کنند.

.

سرفصل ها

1- Packet flow diagram
• Why this diagram is necessary?
• Full overview of all things covered by diagram
• Simple examples how packet travels through the diagram (routing, bridging, connection to router etc.) + LAB
• More complex examples of diagram usage + LAB
2- Firewall filter/nat/mangle
• Connection tracking
• Filter + LAB
- chains (default/custom)
- all rule "actions" covered
- most common rule "conditions" covered
• NAT + LAB
- chains (default/custom)
- all rule "actions" covered
- most common rule "conditions" covered
- NAT helpers
• Mangle + LAB
- chains (default/custom)
- all rule "actions" covered
- most common rule "conditions" covered
• Some complicated rule "conditions" covered("advanced", "extra" tab) + LAB
• uPNP
3- Quality of Service
• HTB
- HTB general information
- HTB implementation (queue tree)
- HTB structure + LAB
- HTB Dual Limitation + LAB
- HTB priority + LAB
• Burst + LAB
• Queue types
- FIFO + LAB
- SFQ + LAB
- RED + LAB
- PCQ + several LABs
- queue size + LAB
• Simple queues + LAB
• Simple queue and queue tree interaction
4- DNS client/cache
• Basic configuration + LAB
• Static DNS Entry + LAB
5- DHCP client/relay/server
• DHCP communication analysis
• DHCP-client identification/ configuration + LAB
• DHCP server configuration: + LAB
- DHCP networks
- DHCP options (build-in and custom)
- IP Pool
- advanced DHCP
• DHCP relay configuration + LAB
6- Web Proxy
• Basic configuration
• Proxy rule lists
- Access list + LAB
- Direct Access list + LAB
- Cache list + LAB
• Regular expression + LAB

مخاطبان دوره

  • مهندسین و تکنسین های شبکه که وظیفه مدیریت جریان ترافیک در شبکه را بر عهده دارند.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.