دوره Microsoft .Net Fundamentals

مروری بر دوره

اين دوره يك دوره علمي/كاربردي بوده كه دانش و مهارت مورد نياز جهت برنامه نويسي در محيط دات نت را براي فراگيران فراهم مي نمايد. تمركز دوره روي مطالبي از قبيل واسط هاي كاربري، ساختار برنامه، گرامر زبان و جزئيات پياده سازي برنامه ها خواهد بود . اين دوره نقطه ورود براي كليه كساني است كه قصد دارند در ساير دوره هاي دات نت شركت نمايند.

.

آنچه خواهید آموخت

 1. نصب اصولی نرم اﻓﺰار Visual Studio 2019
 2.  برنامه هاي ساده و ويژال را در محيط دات نت ايجاد نمايند.
 3.  فرم ها و كنترل ها را در ايجاد واسط هاي كاربري بكارگيرند.
 4.  متغيرها و آرايه ها را تعريف و استفاده نمايند.
 5.  توابع، و زير برنامه ها را ايجاد و بكارگيرند و با توابع آماده آشنا شوند.
 6.  به كمك جملات شرطي ساختارهاي تصميم گيري و حلقه اي را پياده سازي نمايند.
 7.  فرم ايجاد كرده و با كنترل هاي واسط كاربر آشنا شوند.
 8.  به كمك منوها، نوار وضعيت، و نوار ابزار كيفيت واسط كاربري را ارتقاء دهند.

سرفصل ها

 

 1. Introducing C#
 • WHAT IS THE .NET FRAMEWORK?
 • WHAT IS C#?
 • VISUAL STUDIO 2019
 1. Writing aC# Program
 • THE VISUAL STUDIO 2019 DEVELOPMENT ENVIRONMENT
 • CONSOLE APPLICATIONS
 • DESKTOP APPLICATIONS
 1. Variables and Expressions
 • BASIC C# SYNTAX
 • BASIC C# CONSOLE APPLICATION STRUCTURE
 • VARIABLES
  • Simple Types
  • Variable Naming
   1. Naming Conventions
 • Pascal Case
 • Camel Case
  • Literal Values
  • Variable Declaration and Assignment
 1. EXPRESSIONS
  •  Mathematical Operators
  • Assignment Operators
  • Operator Precedence
  •  Namespaces
 2. Flow Control
  • BOOLEAN LOGIC
   1. Boolean Assignment Operators
   2. Bitwise Operators
  • BRANCHING
 •  The Ternary Operator
 •  The if Statement
  • Checking More Conditions Using if Statements
 1. The switch Statement
 2.  LOOPING
 • do Loops
 • while Loops
 • for Loops
 • Interrupting Loops
 • Infinite Loops

 

 1. More About Variables
 • TYPE CONVERSION
  • Implicit Conversions
  • Explicit Conversions
 • Explicit Conversions Using the ConvertCommands
 • COMPLEX VARIABLE TYPES
  •  Enumerations
  •  Structs
  •  Arrays
  • Declaring Arrays
  • foreach Loops
  • Multidimensional Arrays
  • Arrays of Arrays
  • STRING MANIPULATION
 1. Functions
 • DEFINING AND USING FUNCTIONS
  • Return Values
   •  Parameters
   • Parameter Matching
   • Parameter Arrays
   • Reference and Value Parameters
   • Out Parameters

 

 • VARIABLE SCOPE
 •  Variable Scope in Other Structures
 •  Parameters and Return Values versus Global Data

 

 • THE MAIN( ) FUNCTION
 • STRUCT FUNCTIONS
 • OVERLOADING FUNCTIONS
 • Debugging and Error Handling
  • DEBUGGING IN VISUAL STUDIO
  •  Debugging in Nonbreak (Normal) Mode
   • Outputting Debugging Information
   • Tracepoints
   • Diagnostics Output Versus Tracepoints
  •  Debugging in Break Mode
   • Debugging in Break Mode
   • Monitoring Variable Content
   • Stepping Through Code
   • Immediate and Command Windows
   • The Call Stack Window
  •  ERROR HANDLING
   • try…catch…fi nally
   • Listing and Configuring Exceptions
   • Notes on Exception Handling
 1. Introduction to Object-OrientedProgramming
  •  WHAT IS OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING?
 •  What Is an Object?
 • Properties and Fields
 • Methods
 •  The Life Cycle of an Object
 • Constructors
 • Destructors
 1. Basic Desktop Programming
 • WPF Controls
 • Properties
 • Events
 • Windows Form
 • Common Controls
 •  Label
 •  TextBox
 •  Button
 •  CheckBox
 •  RadioButton
 •  ListBox
 •  ComboBox
 •  Calendar
 •  PictureBox
 •  ProgressBar
 • Container Controls
 •  GroupBox
 •  Panel
 •  TabControl
 • Menus &ToolBars
 •  MenuStrip
 •  StatusStrip
 •  ToolStrip
 • Case Study

مخاطبان دوره

 • كليه افرادي كه قصد دارند با محيط برنامه نويسي دات نت آشنا شوند و وارد دنیای برنامه نویسی دات نت شوند.

پیش نیازها

 • آشنایی با الگوریتم و فلوچارت

تقویم دوره

وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1450 آنلاین (لایو) 30 ساعت 9,000,000 ریال شنبه، چهارشنبه پنجشنبه, 1400/08/27 از 17:0 تا 20:0 ثبت نام

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.