دوره MCSA 2016 | پک دوره مایکروسافت Windows Server 2016

مروری بر دوره

شما با شرکت در دوره جامع MCSA 2016 خود را برای حضور در آزمون اخذ مدرک MCSA: Windows Server 2016 آماده خواهید نمود. شرکت کنندگان در این دوره، مهارت ها و دانش مورد نیاز در بحث استقرار و پشتیبانی از Windows Server 2016 که در بیشتر سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرند را کاملا فرا گرفته و در نهایت با تکیه بر سرفصل های  MCSA 2016 در نظر گرفته شده در این دوره قادر خواهند بود تا در سه آزمون متعلق به مدرک MCSA 2016 که درادامه به آن اشاره شده است شرکت نمایند:

 

70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

70-741: Networking with Windows Server 2016

70-742: Identity with Windows Server 2016

.

نمونه تدریس اساتید


آشنایی با استاد

آشنایی با استاد

آشنایی با استاد

آنچه خواهید آموخت

 • برنامه ریزی  و پیاده سازی یک شبکه مبتنی بر IPv4
 • پیاده سازی Dynamic Host Configuration Protocol یا (DHCP)
 • پیاده سازی آدرس دهی با فرمت IPv6
 • پیاده سازی Domain Name System (DNS)
 • پیاده سازی و مدیریت IP address management (IPAM)
 • برنامه ریزی جهت استفاده از remote access
 • پیاده سازی DirectAccess
 • پیاده سازی virtual private networks (VPN ها)
 • راه اندازی شبکه  branch office ها
 • پیاده سازی شبکه های مبتنی بر نرم افزار یا (SDN)
 • آماده سازی و نصب Nano Server، هسته یک سرور و طرح ریزی جهت ارتقاء و استراتژی های مهاجرت
 • گزینه های مختلف Storage (ذخیره سازی) به انضمام فرمت های جدول پارتشین، دیسک های basic  و dynamic ، فایل سیستم ها، هاردیسک های مجازی و درایوهای سخت افزاری و همچنین توضیح چگونگی مدیریت دیسک ها و volume ها
 • راهکارهای ذخیره سازی در سطح Enterprise و انتخاب راهکار مناسب جهت بکارگیری در شرایط خاص
 • پیاده سازی و مدیریت Storage Space ها و Data Deduplication
 • نصب و پیکربندی Microsoft Hyper-V
 • استقرار، پیکربندی، مدیریت (Windows and Hyper-V container) ها
 • تکنولوژی های قابلیت تحمل خرابی (High availability) و همچنین بازیابی پس از بحران (disaster recovery) در Windows Server 2016
 • طرح ریزی، ایجاد و مدیریت یک failover cluster
 • پیاده سازی failover clustering برای ماشین های مجازی Hyper-V
 • پیکربندی یک NLB Cluster و راه اندازی تجهیزات Network Load Balancing یا (NLB)
 • ایجاد و مدیریت image های استقرار یافته
 • مدیریت، نظارت و نگهداری تاسیسات ماشین های مجازی
 • نصب و پیکربندی domain controller ها
 • مدیریت object ها در AD DS با استفاده از ابزارهای گرافیکی و Windows PowerShell
 • پیاده سازی AD DS در محیط های پیچیده و دشوار
 • پیاده سازی سایت های AD DS و پیکربندی و مدیریت replication
 • پیاده سازی و مدیریت Group Policy Object یا (GPO ها)
 • مدیریت تنظیمات مربوط به کاربران با استفاده از GPO ها
 • ایمن سازی AD DS و user account ها
 • پیاده سازی و مدیریت یک روند صدور certificate  یا (CA) با استفاده از AD CS
 • استقرار و مدیریت certificate ها
 • بحث های مربوط  به پیاده سازی و مدیریت AD FS
 • بحث های مربوط  به پیاده سازی و مدیریت Active Directory Rights Management Services یا (AD RMS)
 • پیاده سازی سیستم همگام سازی مبان AD DS و Azure AD

سرفصل ها

70-740

 • Configure NIC teaming in VMs
 • Implement failover clustering
 • Configure quorum
 • Configure cluster networking
 • Configure cluster storage
 • Implement Network Load Balancing (NLB)
 • Implement Windows Server Update Services (WSUS) solutions
 • Monitor workloads using Performance Monitor
 • implement WDS
 • Implement WMS

70-741

 • Install and configure DNS servers
 • Install and configure DHCP
 • Configure high availability using DHCP failover
 • Implement IP address management (IPAM)
 • Implement NAT
 • Configure routing
 • Implement VPN
 • Implement DirectAccess
 • Implement NPS
 • Configure RADIUS
 • Install and configure DFS namespaces
 • Configure DFS replication

70-742

 • Install and configure Active Directory Domain Services
 • Install a new forest
 • Add or remove a domain controller
 • Install a domain controller using Install from Media
 • Install and configure a read-only domain controller
 • Configure a global catalog server
 • Upgrade domain controllers
 • Transfer and seize operations master roles
 • Create, copy, configure, and delete users and computers
 • Implement offline domain join
 • Create and manage groups
 • Create and manage OUs
 • Delegate management of Active Directory with
 • groups and OUs
 • Configure and apply Password Settings Objects
 • Active Directory backup and recovery
 • Managing AD DS replication
 • Configure a multi-domain and multi-forest AD DS
 • infrastructure
 • Configure domain and forest functional levels
 • Configure trusts
 • Configure AD DS sites and subnets
 • Create and manage Group Policy Objects
 • Configure Group Policy settings
 • Implement Active Directory Certificate Services
 • Install and configure AD RMS .

مخاطبان دوره

 • متخصصان فناوری و اطلاعات (IT) که از دانش و تجربه کاری در زمینه شبکه برخوردار هستند و به دنبال کسب مهارت های ویژه در زمینه core و تکنولوژی های پیشرفته شبکه در Windows Server 2016 می باشند
 • Admin های شبکه که به دنبال مستحکم تر شدن هر چه بیشتر مهارت های فعلی خود و آشنایی با تغییرات به وجود آمده در تکنولوژی های حوزه شبکه و قابلیت های موجود در Windows Server 2016 می باشند
 • Admin های سیستم و زیرساخت ها که در زمینه شبکه اطلاعات کلی دارند و به دنبال دستیابی به core و تکنولوژی های پیشرفته شبکه و کسب مهارت در Windows Server 2016 می باشند

پیش نیازها

 • آگاهی از کامپوننت های متعلق به زیر ساخت های core networking و تکنولوژی هایی همچون cabling، روترها، هاب ها و سوئیچ ها
 • آشنایی با توپولوژی ها و معماری مربوط به شبکه مانند local area networks (LAN ها)، wide area networks (WAN ها) و شبکه های بیسیم (wireless)
 • برخورداری از حداقل دانش در زمینه TCP/IP protocol stack، addressing و name resolution

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.