دوره M20414 مایکروسافت | Microsoft Implementing an Advanced Server Infrastructure

دوره M20414 مایکروسافت | Microsoft Implementing an Advanced Server Infrastructure

یادگیری نحوه پیاده‌سازی و برنامه‌ریزی خصوصیات پیشرفته در Windows Server 2012 R2

مروری بر دوره

شما در این دوره خواهید آموخت که چگونه محیط‌ها مبتنی برWindows Server 2012 R2 enterprise از نوعphysical  وlogical  را طرح‌ریزی، طراحی و پیاده کنید. این دوره با پرداختن به Active Directory Federation Service (AD FSpublic key infrastructure (PKI) و Active Directory Rights Management Services (AD RMS)، به شما دانش و مهارت‌هایی را خواهد آموخت که به‌واسطه آن می‌توانید یک زیرساخت ایمن، و با سطح دسترسی بالا را طرح‌ریزی و پیاده‌سازی کنید. همچنین این دوره موجب خواهد شد تا شما چگونگی طرح‌ریزی و استقرار ماشین‌های مجازی شامل self-service، خودکار کردن ماشین‌های مجازی و نیز برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی یک استراتژی نظارتی در بردارنده Microsoft System Center 2012 R2-Operations Manager را نیز بیاموزید.

این دوره بر اساس محتوای آموزشی مایکروسافت 20414 تهیه شده و شما را برای شرکت در آزمون 70-414 آماده می‌سازد.

آنچه خواهید آموخت

 • طرح‌ریزی و پیاده‌سازی استراتژی مربوط به مجازی‌سازی سرور با استفاده از System Center 2012
 • طرح‌ریزی و پیاده‌سازی زیرساخت‌های لازم شبکه و ذخیره‌سازی (storage) جهت استقرار زیرساخت‌های سرور مجازی
 • طرح‌ریزی و استقرار ماشین‌های مجازی بر روی Windows Hyper-V
 • طرح‌ریزی و پیاده‌سازی یک راهکار virtualization administration با استفاده از System Center 2012
 • طرح‌ریزی و پیاده‌سازی  یک استراتژی نظارت بر سرور با استفاده از ابزارهای Windows Server 2012 و استفاده از System Center 2012 - Operations Manager
 • طرح‌ریزی و پیاده‌سازی زیرساخت‌های یک سرور با قابلیت دسترسی بالا به کمک امکانات failover clustering قرارگرفته درون Windows Server2012
 • طرح‌ریزی و پیاده‌سازی یک PKI توسعه‌یافته
 • طرح‌ریزی و پیاده‌سازی یک راهکار certificate management
 • طرح‌ریزی و پیاده‌سازی AD FS server توسعه یافته و claims aware application access
 • طرح‌ریزی و پیاده‌سازی Dynamic Access Control، Workplace Join و Work Folders (پوشه‌های کاری)
 • طرح‌ریزی و پیاده‌سازی یک AD RMS توسعه یافته
 • طرح‌ریزی و مدیریت الگوهای AD RMS و access
 • طرح‌ریزی و پیاده‌سازی access خارجی به سرویس‌های AD RMS

سرفصل ها

1. Management in an Enterprise Data Center

 • System Center 2012 Components
 • Considerations for Implementing an Enterprise Data Center

2. Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy

 • Planning a VMM Deployment
 • Planning and Implementing a Server Virtualization Host Environment

3. Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization

 • Planning a Storage Infrastructure for Virtualization
 • Implementing a Storage Infrastructure for Virtualization
 • Planning and Implementing a Network Infrastructure for Virtualization

4. Planning and Deploying Virtual Machines

 • Planning Virtual Machine Configuration
 • Preparing for Virtual Machine Deployments with Virtual Machine Manager (VMM)
 • Deploying Virtual Machines
 • Planning and Implementing Hyper-V Replica

5. Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution

 • Planning and Implementing Automation with System Center 2012
 • Planning and Implementing System Center 2012 Administration
 • Planning and Implementing Self-Service Options in System Center 2012
 • Planning and Implementing Updates in a Server Virtualization Infrastructure

6. Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy

 • Planning Monitoring in Windows Server 2012
 • System Center Operations Manager
 • Planning and Configuring Monitoring Components
 • Configuring Integration with VMM

7. Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications

 • Planning and Implementing Storage Spaces
 • Planning and Implementing Distributed File System (DFS)
 • Planning and Implementing Network Load Balancing

8. Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering

 • Planning a Failover Clustering Infrastructure
 • Implementing Failover Clustering
 • Integrating Failover Clustering with Server Virtualization
 • Planning a Multi-Site Failover Cluster

9. Planning and Implementing a Business Continuity Strategy

 • Planning and Implementing Backup Strategies
 • Planning and Implementing Recovery
 • Planning and Implementing Backup and Recovery of Virtual Machines

10. Planning and Implementing a Public Key Infrastructure (PKI)

 • Planning and Implementing a Certification Authority Deployment
 • Planning and Implementing Certificate Templates
 • Planning and Implementing Certificate Distribution and Revocation
 • Planning and Implementing Key Archival and Recovery

11. Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure

 • Planning and Implementing an Active Directory Federation Services (AD FS) Server Infrastructure
 • Planning and Implementing AD FS Claim Providers and Relying Parties
 • Planning and Implementing AD FS Claims and Claim Rules

12. Planning and Implementing Data Access for Users and Devices

 • Planning and Implementing DAC
 • Planning Workplace Join
 • Planning Work Folders

13. Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructures

 • Planning and Implementing an Active Directory Rights Management Services (AD RMS) Cluster
 • Planning and Implementing AD RMS Templates and Policies
 • Planning and Implementing External Access to AD RMS Services
 • Planning and Implementing AD RMS Integration with Dynamic Access Control (DAC)

 

مخاطبان دوره

 • متخصصین IT که مسئولیت برنامه‌ریزی، طراحی و توسعه Windows Server 2012 enterprise و زیرساخت های Active Directory Domain Services (AD DS) و سرویس‌های شبکه را بر عهده دارد

پیش نیازها

 • تجربه کار با سیستم عامل Windows Server
 • داشتن مدرک MCSA: Windows Server 2012 certification یا بهره‌مندی از مهارت‌های  هم سطح با این مدرک
 • آشنایی با TCP/IP و مفاهیم مربوط به شبکه
 • آشنایی با Windows Server 2012 و AD DS شامل طرح‌ریزی، طراحی و پیاده‌سازی
 • آشنایی با script ها و batch file ها
 • آشنایی با مفاهیم مربوط به امنیت مانند authentication (شناسايي هويت برای تشخیص کاربر) و authorization (تشخیص سطح دسترسی کاربر به اطلاعات)
 • توانایی کار تیمی یا کار تیمی مجازی
 • توانایی ساخت پروپوزال و ارائه مشاوره در زمینه بودجه بندی
 • دوره M20413 مایکروسافت | Microsoft Designing and Implementing a Server Infrastructure

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!