دوره Horizon وی ام ویر | VMware Horizon 6 Install, Configure, Manage

مروری بر دوره

شما با شرکت در آزمایشگاه‌های کاربردی این دوره چگونگی نصب، پیکربندی و اداره کردن VMware Horizon را خواهید آموخت.

با توجه به این موضوع که داوطلبین می‌بایست پیش از اخذ مدرک VCP6-DTM در دوره آموزشی مجاز VMware شرکت کرده باشند، بنابراین این دوره می‌تواند نیاز داوطلبین به این دوره آموزشی را برطرف سازد.

.

آنچه خواهید آموخت

 • آشنایی با کامپوننت های مربوط به VMware Horizon
 • نصب و پیکربندی View Connection Server
 • نصب و پیکربندی دسکتاپ های مجازی (virtual desktops)
 • پیکربندی و اداره کردن دستگاه‌های کلاینت VMware Horizon
 • پیکربندی و اداره کردن pool های متعلق به ماشین‌های فیزیکی و مجازی
 • پیکربندی و اداره کردن automated pool های متعلق به ماشین‌های مجازی full
 • پیکربندی و اداره کردن pool های متعلق به دسکتاپ های linked-clone
 • پیکربندی و اداره کردن automated pool های instant clone ها
 • پیکربندی و اداره کردن pool های Remote Desktop Services (RDS) متعلق به دسکتاپ ها و اپلیکیشن ها
 • استفاده از Horizon Administrator جهت پیکربندی محیط‌های VMware Horizon
 • پیکربندی secure access برای دسکتاپ های مجازی
 • استفاده از VMware User Environment Manager برای اداره کردن پیکربندی‌های مربوط به user personalization و اپلیکیشن
 • معرفی مراحل پیاده‌سازی profile management
 • استفاده از VMware App Volume ها جهت تهیه و اداره کردن اپلیکیشن ها
 • مدیریت عملکرد و مقیاس‌پذیری (scalability) مربوط به VMware Horizon

سرفصل ها

1. Course Introduction

 • Course goals, objectives, and outline
 • Additional resources upon completing this course

2. Introduction to VMware Horizon

 • Features and benefits of VMware Horizon
 • Major function of each VMware Horizon component
 • Use case for your virtual desktop and application infrastructure

3. View Connection Server

 • VMware vSphere requirements for a connection server
 • Network and firewall configurations for View Connection Server
 • License VMware Horizon components
 • Configure View Connection Server

4. VMware Horizon Pools and Desktops

 • Process and choices in setting up VMware Horizon 7 virtual machines
 • Remote display protocols that are available in VMware Horizon
 • Ports that must be opened in the machine’s firewall for VMware Horizon operations
 • Configuration choices when installing Horizon Agent
 • Steps to set up a template for desktop pool deployment
 • How information on the Users and Groups page can be used to control and monitor View users
 • Hierarchy of global policies, pool-level policies, and user-level policies
 • View Group Policy administrative (ADM) template files

5. Horizon Client Options

 • Requirements for a Horizon Client installation
 • USB redirection and options
 • Power states for desktops
 • Compare a thin client with a system running Horizon Client
 • Benefits of Virtual Printing
 • Virtual Printing architecture
 • Configuration options for Virtual Printing
 • Location-based printing feature

6. Creating Automated Pools of Full Virtual Machines

 • How an automated pool operates
 • Compare dedicated-assignment and floating-assignment pools
 • Outline the steps to create an automated pool
 • Entitlement of desktops in automated pools

7. Creating and Managing Linked-Clone Desktops

 • VMware linked-clone technology
 • Why both a parent virtual machine and a snapshot must be used to create linked clones
 • System requirements for View Composer
 • Relationship between a persistent disk and the system disk
 • Outline the steps necessary to set up an automated desktop pool that uses linked clones
 • Compare the purpose of the parent and the replica virtual machines
 • Compare the linked-clone management operations
 • Management operations for persistent disks

8. Creating and Managing Instant-Clone Pools

 • Advantages of instant clones
 • Distinguish View Composer clones from instant clones
 • Requirements of instant clones
 • Types of instant-clone virtual machines
 • How folders are used to delegate pool administration
 • Outline the steps to set up an automated pool that uses instant clones
 • Instant-clone limitations in VMware Horizon 7
 • Creation of instant clones
 • Set up an automated pool of instant clones

9. Creating RDS Desktop and Application Pools

 • Difference between an RDS desktop pool and an automated pool
 • How a user can access a single application by using the RDS application pool
 • Relationship between an RDS host, a farm, and an application pool
 • Create an RDS desktop pool and an application pool
 • How the View Composer linked-clone technology can automate the build-out of RDS server farms
 • Load-balancing options for RDS hosts

10. VMware Horizon 7 Authentication

 • Compare the authentication options that View Connection Server supports
 • purpose of TrueSSO single sign-on
 • TrueSSO single sign-on components

11. Managing VMware Horizon Security

 • Compare tunnels and direct connections for client access to desktops
 • Benefits of using either VMware Horizon Security Server or Access Point in the DMZ
 • Identify where the tunnel endpoints are in a security server or an Access Point implementation
 • Identify the tunnel endpoints when the security gateway is not used
 • A direct connection
 • Advantages of direct connections

12. Profile Management Using User Environment Manager

 • Use cases and benefits of using User Environment Manager
 • User Environment Manager and its architecture
 • User Environment Manager functional areas and their benefits
  User Environment Manager profile management and its features
 • Use the User Environment Manager management console and application profiler to manage user personalization and application configurations

13. Using App Volumes to Provision and Manage Applications

 • How App Volumes works
 • Features and benefits of App Volumes
 • Interface elements of App Volumes
 • Install and configure App Volumes

14. Command-Line Tools and Backup Options

 • Key View Connection Server features that are available as command-line options with the vdmadmin command
 • Purpose of kiosk mode for client systems and how it is configured
 • Why you might want to limit the domains that View Connection Server makes available to end users
 • Log locations for each VMware Horizon component

15. VMware Horizon Performance and Scalability

 • Purpose of a replica server
 • Compare a replica server to a standard connection server
 • How multiple VMware Horizon servers maintain synchronization
 • Best practices for multiserver deployment in a pod
 • How a load-balancing capability might improve VMware Horizon performance

مخاطبان دوره

 • کارمندان فنی که در بخش IT شرکت‌های end-customer کار می‌کنند و افرادی که مسئولیت ارائه سرویس‌های دسکتاپ های مجازی و remote را بر عهده دارند، همگی جزو مخاطبین این دوره هستند.

پیش نیازها

 • شرکت‌کنندگان در این دوره می‌بایست از مهارت‌های لازم در زمینه زیرساخت‌های VMware برخوردار باشند:
 • استفاده از vSphere Web Client جهت مشاهده وضعیت ماشین‌های مجازی، datastore ها و شبکه‌ها
 • باز کردن کنسول ماشین مجازی بر روی VMware vCenter Server و دسترسی به سیستم عامل مهمان (guest operating system)
 • ایجاد snapshot های ماشین‌های مجازی
 • پیکربندی مشخصات مهمان‌های سفارشی‌سازی شده (guest customization specifications)
 • ایجاد تغییر و اصلاح ویژگی‌های ماشین‌های مجازی
 • تبدیل یک ماشین مجازی به یک الگو (template)
 • پیاده کردن یک ماشین مجازی از روی یک الگو (template)

همچنین نیاز است تا شرکت‌کنندگان این دوره تجربه کار با Microsoft Windows system administration در زمینه‌های مطرح شده زیر را نیز داشته باشند:

 • پیکربندی سرویس‌های Active Directory شامل DNS، DHCP و time synchronization
 • محدود کردن فعالیت کاربران با استفاده از پیاده‌سازی Group Policy object ها
 • پیکربندی ویندوز سیستم جهت مهیاکردن کانکشن های Remote Desktop

ایجاد یک کانکشن ODBC برای یک دیتابیس SQL Server

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.