دوره F5 Admin & TShoot , LTM , AWAF

مروری بر دوره

این دوره جامع دوره قصد دارد تا ادمین ها، اپراتورها و مهندسین شبکه را با عملکرد سیستم BIG-IP آشنا سازد. دانشجویان این دوره علاوه بر آشنایی با چگونی و نحوه مدیریت سیستم BIG-IP، پیکربندی Object ها، پردازش ترافیک و همچنین چگونگی نحوه مدیریت و انجام عملیات مرتبط با این سیستم را خواهد آموخت. پرداختن به موضوع مهم و حیاتی عیب یابی در این سیستم و LTM در کنار Advanced Web Application Firewall (AWAF) از جمله دیگر سرفصل های این دوره خواهند بود.

.

آنچه خواهید آموخت

 • آشنایی با انواع پلتفرم‌های F5
 • ساختار سیستم‌عامل  TMOS
 • مفهوم Multi-tenancy به واسطه قابلیت vCMP
 • انواع روش‌های استقرار تجهیزات ADC
 • نحوه فعال‌سازی License و انجام Resource Provisioning هریک از ماژول‌های مختلف،
 • آشنایی با پیکربندی مفاهیم پایه ارتباطی شبکه بر روی تجهیزات F5 شامل Trunk, VLAN, Self-IP, …، آشنایی با مفاهیم پایه در سیستم‌عامل TMOS شامل Node, Pool Member, Monitor, Server Pool, Virtual Server, Profile, NAT/SNAT, …،
 • آشنایی با نحوه پیکربندی و پیاده‌سازی معماری Half-proxy و Full-proxy  
 • آشنایی با معماری High-availability  بر روی تجهیزات F5  
 • آشنایی با نحوه استفاده از دستورات TMSH
 • انواع روش­‌های استقرار تجهیزات ADC در زیرساخت شبکه (Deployment Models)  
 • مفاهیم پایه و کاربردی در سیستم‌­عامل TMOS با تمرکز بر روی ماژول LTM
 • نحوه پیکربندی زیرساخت شبکه شامل Trunk, VLAN, Self-IP, Route , …
 • مفهوم Route Domain (VRF) و ارتباط آن با Administrative Partition
 • مدیریت بهینه و سطح بالای ترافیک HTTP به واسطه LTP (Local Traffic Policy) و iRule Scripts
 • بررسی و بهینه‌­سازی مفاهیم بنیادین TCP Profile به عنوان پرکاربردترین و مهم­‌ترین Profile در سیستم‌­عامل TMOS
 • نحوه انتخاب صحیح تکنیک­های توزیع ترافیک (Load-balancing Methods) تحت شرایط انواع مختلفی از سناریوها
 • نحوه پیاده­‌سازی معماری Half-proxy و Full-proxy
 • اعمال Traffic Tuning به واسطه سرور مجازی (Virtual Server) به ازای انواع مختلفی از سرویس­‌ها با هدف انتخاب Virtual Server Type بهینه و کاربردی در هر سناریو
 • آشنایی با نحوه پیکربندی صحیح انواع روش‌­های پیاده­‌سازی مکانیزم­‌های Failover (Failover Methods) به‌صورت Active/Active و Active/Standby می‌­باشد.
 • آشنایی با ماهیت عملکرد پروتکل HTTP و جایگاه تجهیزات WAF
 • آشنایی با ریسک­‌های امنیتی OWASP TOP-10 Risks
 • آشنایی با تهدیدات امنیتی OWASP Automated Threats،
 • نحوه استقرار تجهیزات WAF در لایه سرویس با تمرکز بر روی ماژول­‌های F5-ASM و F5-AWAF، مقدمه­‌ای بر ماژول­‌های F5-ASM و F5-AWAF و بیان تفاوت­‌های فنی بین این دو ماژول
 • آشنایی با نحوه به‌روزرسانی و مدیریت انواع Signatureها و Databaseهای تجهیز شامل ASM/AWAF Attack Signatures، Threat Campaign Signatures، Behavioral WAF Signatures، Browser Challenge Database، Server Technology Database، Credential Stuffing Database، BOT Signatures  و Geo-location Database
 • آشنایی با نحوه پیکربندی و اعمال Security Tuning بر روی تک تک Security Entityها شامل URL, File Type, Parameter, Header,
 • بررسی و نحوه اعمال Tuning بر روی Learning Suggestionهای متعلق به Correlation Engine و Behavioral Analytic Engine
 • پیکربندی و اعمال Tuning بر روی قابلیت­های امنیتی شامل Forceful Browsing Protection, Brute-force Attacks Protection, WEB Scraping Attacks Protection, Session Tracking, Session Hijacking Protection, Session Awareness, CSRF Protection, Information Leakage Protection,
 • پیاده‌سازی مفهوم Micro-services، پیکربندی و بهینه­‌سازی L7 (D)DoS Attacks Protection، پیکربندی و بهینه‌­سازی L7 BOTs Protection
 • پیاده‌­سازی معماری HSL (High-speed Logging) با هدف بهینه­‌سازی فرمت و نحوه ارسال Logهای امنیتی
 • همچنین آشنایی با نحوه بررسی Logging و Reporting تجهیزات ASM/AWAF، می‌­باشد.

سرفصل ها

Admin & TShoot

 • Getting started with the BIG-IP system
 • Traffic processing with BIG-IP Local Traffic Manager (LTM)
 • Using TMSH (TMOS Shell) command line interface
 • Using NATs and SNATs
 • Monitoring application health and managing object status
 • Modifying traffic behavior with profiles, including SSL offload and re-encryption
 • Modifying traffic behavior with persistence, including source address affinity and cookie persistence
 • Troubleshooting the BIG-IP system, including logging (local, high-speed, and legacy remote logging), and using TCPDUMP
 • User roles and administrative partitions
 • vCMP concepts
 • Configuring high availability (including active/standby and connection and persistence mirroring)

Local Traffic Manager (LTM)

 • BIG-IP initial setup (licensing, provisioning, and network configuration)
 • A review of BIG-IP local traffic configuration objects
 • Using dynamic load balancing methods
 • Modifying traffic behavior with persistence (including SSL, SIP, universal, and destination address affinity persistence)
 • Monitoring application health with Layer 3, Layer 4, and Layer 7 monitors (including transparent, scripted, and external monitors)
 • Processing traffic with virtual servers (including network, forwarding, and reject virtual servers)
 • Processing traffic with SNATs (including SNAT pools and SNATs as listeners)
 • Modifying traffic behavior with profiles (including TCP profiles, advanced HTTP profile options, caching, compression, and One Connect profiles)
 • Advanced BIG-IP LTM configuration options (including VLAN tagging and trunking, SNMP features, packet filters, and route domains)
 • Deploying application services with iApps
 • Customizing application delivery with iRules and local traffic policies
 • Securing application delivery using BIG-IP LTM

Advance Web Application Firewall

Chapter 1: Introducing the BIG-IP System

 • Initially Setting Up the BIG-IP System
 • Archiving the BIG-IP System Configuration
 • Leveraging F5 Support Resources and Tools

Chapter 2: Traffic Processing with BIG-IP

 • Identifying BIG-IP Traffic Processing Objects
 • Understanding Profiles
 • Overview of Local Traffic Policies
 • Visualizing the HTTP Request Flow

Chapter 3: Overview of Web Application Processing

 • Web Application Firewall: Layer 7 Protection
 • Layer 7 Security Checks
 • Overview of Web Communication Elements
 • Overview of the HTTP Request Structure
 • Examining HTTP Responses
 • How F5 Advanced WAF Parses File Types, URLs, and Parameters
 • Using the Fiddler HTTP Proxy

Chapter 4: Overview of Web Application Vulnerabilities

 • A Taxonomy of Attacks: The Threat Landscape
 • Common Exploits Against Web Applications

Chapter 5: Security Policy Deployments: Concepts and Terminology

 • Defining Learning
 • Comparing Positive and Negative Security Models
 • The Deployment Workflow
 • Assigning Policy to Virtual Server
 • Deployment Workflow: Using Advanced Settings
 • Configure Server Technologies
 • Defining Attack Signatures
 • Viewing Requests
 • Security Checks Offered by Rapid Deployment

Chapter 6: Policy Tuning and Violations

 • Post-Deployment Traffic Processing
 • How Violations are Categorized
 • Violation Rating: A Threat Scale
 • Defining Staging and Enforcement
 • Defining Enforcement Mode
 • Defining the Enforcement Readiness Period
 • Reviewing the Definition of Learning
 • Defining Learning Suggestions
 • Choosing Automatic or Manual Learning
 • Defining the Learn, Alarm and Block Settings
 • Interpreting the Enforcement Readiness Summary
 • Configuring the Blocking Response Page

Chapter 7: Using Attack Signatures and Threat Campaigns

 • Defining Attack Signatures
 • Attack Signature Basics
 • Creating User-Defined Attack Signatures
 • Defining Simple and Advanced Edit Modes
 • Defining Attack Signature Sets
 • Defining Attack Signature Pools
 • Understanding Attack Signatures and Staging
 • Updating Attack Signatures
 • Defining Threat Campaigns
 • Deploying Threat Campaigns

Chapter 8: Positive Security Policy Building

 • Defining and Learning Security Policy Components
 • Defining the Wildcard
 • Defining the Entity Lifecycle
 • Choosing the Learning Scheme
 • How to Learn: Never (Wildcard Only)
 • How to Learn: Always
 • How to Learn: Selective
 • Reviewing the Enforcement Readiness Period: Entities
 • Viewing Learning Suggestions and Staging Status
 • Defining the Learning Score
 • Defining Trusted and Untrusted IP Addresses
 • How to Learn: Compact

Chapter 9: Securing Cookies and other Header Topics

 • The Purpose of F5 Advanced WAF Cookies
 • Defining Allowed and Enforced Cookies
 • Securing HTTP headers

Chapter 10: Visual Reporting and Logging

 • Viewing Application Security Summary Data
 • Reporting: Build Your Own View
 • Reporting: Chart based on filters
 • Brute Force and Web Scraping Statistics
 • Viewing Resource Reports
 • PCI Compliance: PCI-DSS 3.0
 • Analyzing Requests
 • Local Logging Facilities and Destinations
 • Viewing Logs in the Configuration Utility
 • Defining the Logging Profile
 • Configuring Response Logging

Chapter 11: Lab Project 1
Chapter 12: Advanced Parameter Handling

 • Defining Parameter Types
 • Defining Static Parameters
 • Defining Dynamic Parameters
 • Defining Parameter Levels
 • Other Parameter Considerations

Chapter 13: Automatic Policy Building

 • Defining Templates Which Automate Learning
 • Defining Policy Loosening
 • Defining Policy Tightening
 • Defining Learning Speed: Traffic Sampling
 • Defining Track Site Changes

Chapter 14: Integrating with Web Application Vulnerability Scanners

 • Integrating Scanner Output
 • Importing Vulnerabilities
 • Resolving Vulnerabilities
 • Using the Generic XML Scanner XSD file

Chapter 15: Deploying Layered Policies

 • Defining a Parent Policy
 • Defining Inheritance
 • Parent Policy Deployment Use Cases

Chapter 16: Login Enforcement and Brute Force Mitigation

 • Defining Login Pages for Flow Control
 • Configuring Automatic Detection of Login Pages
 • Defining Brute Force Attacks
 • Brute Force Protection Configuration
 • Source-Based Brute Force Mitigations
 • Defining Credential Stuffing
 • Mitigating Credential Stuffing

Chapter 17: Reconnaissance with Session Tracking

 • Defining Session Tracking
 • Configuring Actions Upon Violation Detection

Chapter 18: Layer 7 Denial of Service Mitigation

 • Defining Denial of Service Attacks
 • Defining the DoS Protection Profile
 • Overview of TPS-based DoS Protection
 • Creating a DoS Logging Profile
 • Applying TPS Mitigations
 • Defining Behavioral and Stress-Based Detection

Chapter 19: Advanced Bot Defense

 • Classifying Clients with the Bot Defense Profile
 • Defining Bot Signatures
 • Defining F5 Fingerprinting
 • Defining Bot Defense Profile Templates

پیش نیازها

آشنایی با:

• OSI model encapsulation

• Routing and switching

• Ethernet and ARP

• TCP/IP concepts

• IP addressing and subnetting

• NAT and private IP addressing

• Default gateway

• Network firewalls

• LAN vs. WAN

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.