دوره EMC (ای ام سی) | VMAX3 Configuration Management

یادگیری چگونگی استفاده از Unisphere برای VMAX و Solutions Enabler (SYMCLI) جهت مدیریت پیکربندی تغییرات بر روی array های VMAX3

مروری بر دوره

شرکت‌کنندگان این دوره با پیکربندی مربوط به array های خانواده VMAX آشنا خواهند شد. این دوره به طور مشخص، به ویژگی‌های اصلی و قابلیت‌های array های VMAX3 خواهد پرداخت. در این دوره به شما آموزش داده خواهد شد که چگونه با استفاده از Unisphere و Solutions Enabler (SYMCLI)، تغییرات مربوط به پیکربندی‌های صورت گرفته بر روی array های VMAX3 را مدیریت کنید. تمرینات آزمایشگاهی این دوره بر روی Host های "Open system" وابسته به array های VMAX3 انجام خواهد شد.

.

سرفصل های حضوری / لایو

1. VMAX3 Configuration Management Overview

 • VMAX3 Overview
 • VMAX3 Storage Provisioning Overview

2. VMAX3--Virtual Provisioning and FAST Concepts

 • Virtual Provisioning and FAST Overview
 • FAST Algorithms and Parameters

3. Device Creation and Port Management

 • Device Creation
 • Port Management

4. Storage Allocation using Autoprovisioning Groups

 • Autoprovisioning Groups Overview
 • Host Considerations--Storage Allocation
 • Service Level Objective based provisioning with Unisphere
 • Service Level Objective based provisioning with SYMCLI

5. Monitoring and Workload Planning with Unisphere for VMAX

 • Monitor SRP
 • Monitor SLO Compliance
 • Workload Planning

6. eNAS Overview

7. eNAS Management

 • Unisphere for VMAX File Dashboard
 • Managing File Systems/Shares

8. Management in a Virtualized Environment

 • Virtual Server Management--Unisphere for VMAX

EMC VSI for VMware vSphere Web Client

مخاطبان دوره

 • مشتریان و خریداران تجهیزات EMC، که وظیفه مدیریت array های VMAX3 را بر عهده دارند

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.