دوره EMC (ای ام سی) | VCE Vblock Systems Administration and Management

دوره EMC (ای ام سی) | VCE Vblock Systems Administration and Management

آماده سازی، مدیریت و نظارت بر پلتفرم زیر ساخت Vblock

مروری بر دوره

شما در این دوره مفاهیم و تکالیف ضروری مربوط به آماده‌سازی، مدیریت و نظارت بر روی پلتفرم زیرساخت Vblock را خواهید آموخت. مطالب گنجانده شده در این دوره به گونه‌ای است که موجب خواهد شد تا شما نه تنها بر روی محصولات EMC Ionix Unified Infrastructure Manager (UIM) مسلط گردید، بلکه با بخش‌های مشخصی از اصول مربوط به مدیریت سیستم‌ها نیز آشنا گردید.

آنچه خواهید آموخت

 • کامپوننت های مربوط به زیرساخت Vblock
 • اهداف کلیدی استفاده از Vblock administration شامل service profile template، service profiles و resource pool ها
 • ایجاد EMC UIM/P service offerings و catalog
 • فهرست موجودی، رده‌بندی و تدارکمنابع سرور
 • مدیریت storage pool ها و پیکربندی اولیه Storage
 • استفاده از المان‌های مدیریتی جهت validate کردن پیکربندی ابتدایی زیرساخت Vblock
 • انجام تکالیف رایج مربوط به مدیریت Vblock با استفاده از ابزارهای مناسب

سرفصل ها

 • Vblock Platform
 • Vblock Infrastructure Platform Management
 • Vblock UIM/Provisioning and Configuration Center Administration
 • Vblock Infrastructure Monitoring
 • Vblock Infrastructure Security
 • Orchestration

مخاطبان دوره

 • تمامی افرادی که مسئولیت اداره کردن پلتفرم زیرساخت Vblock را بر عهده دارند.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!