دوره CEH ای سی کانسیل | EC-Council Certified Ethical Hacker

آشنایی با متدهای نفوذ به شبکه به منظور بالا بردن سطح امنیت شرکت ها و سازمان ها

13,000,000 ریال

مروری بر دوره

این دوره یکی از دوره های امنیتی در زمینه نفوذ به شبکه می باشد و هدف آن آشنایی افراد با متدهای نفوذ به شبکه می باشد و افراد می توانند با این متدها امنیت یک شرکت یا سازمان را بالا ببرند.

Ad #1

آنچه خواهید آموخت

  • آشنایی با مفاهیم Ethical Hacking
  • آشنایی با مفاهیم Footprinting
  • آشنایی با مفاهیم Scanning
  • آشنایی با مفاهیم Enumeration
  • آشنایی با مفاهیم System Hacking
  • ….

سرفصل ها

Module 01 Introduction to Ethical Hacking

Module 02 Footprinting and Reconnaissance

Module 03 Scanning Networks

Module 04 Enumeration

Module 05 System Hacking

Module 06 Malware Threats

Module 07 Sniffing

Module 08 Social Engineering

Module 09 Denial-of-Service

Module 10 Session Hijacking

Module 11 Hacking Webservers

Module 12 Hacking Web Applications

 Module 13 SQL Injection

Module 14 Hacking Wireless Networks Module 15 Hacking Mobile Platforms

Module 16 Evading IDS, Firewalls, and Honeypots

Module 17 Cloud Computing

Module 18 Cryptography

مخاطبان دوره

  • مدیران شبکه سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی
  • کارشناسان شبکه
  • کارشناسان مخابرات

Ad #2

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra945 فریبرز فلاح زاده 40 ساعت 13،000،000 ریال شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه چهارشنبه 1398/07/10 از ساعت 8:0 تا 18:0 ثبت نام