دوره CDCP دیتا سنتر | Certified Data Centre Professional

آشنایی با اجزای اصلی دیتا سنتر و امور مربوط به آن

مروری بر دوره

شما با شرکت در این دوره با اجزای اصلی دیتا سنتر آشنا خواهید شد. این دوره نیازهای شما در زمینه مباحث مربوط به دیتاسنتر همچون سیستم تغذیه، سرمایش، ایمنی و غیره را پوشش خواهد داد. آشنایی با عملیات و نحوه نگهداری از دیتا سنتر جزو دیگر مباحثی خواهد بود که در این دوره به آن پرداخته خواهد شد.

Ad #1

آنچه خواهید آموخت

 • طراحی و اجرای فضابندی ، سقف و کف کاذب
 • طراحی و اجرای انواع سیستمهای الکتریکال
 • طراحی و اجرای سیستمهای سرمایشی
 • طراحی و اجرای سیستمهای اعلان و اطفا
 • طراحی و اجرای سیستمهای امنیتی
 • طراحی و اجرای انواع توپولوژی پسیو
 • طراحی و اجرای سیستمهای روشنایی

سرفصل ها

 • The Data Centre, its Importance and

 causes for Downtime

 • Data Centre Standards and Best Practices
 • Data Centre Location, Building and Construction
 • Raised Floor/Suspended Ceiling
 • Light
 • Power infrastructure
 • Electro Magnetic Fields
 • Cooling infrastructure
 • Water Supply
 • Designing a Scalable Network Infrastructure
 • Fire Suppression
 • Data Centre Monitoring
 • Operational Security and Safety Practices
 • Labeling
 • Documentation
 • Cleaning
 • MTBF / MTTR

مخاطبان دوره

مدیران،کارشناسان،کارمندان ودانشجویان وهمه علاقه مندان در این حوزه تمام کسانی که می خواهند در شبکه زیر ساخت کشور به صورت حرفه ای و درآمدزا وارد شوند.

پیش نیازها

 • BICSI 002

Ad #2

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.