دوره جامع متخصص مجازی سازی

دوره آموزش متخصص مجازی سازی

34,000,000 ریال

معرفی

دوره جامع متخصص مجازی سازی

.

سرفصل ها

Storage Overview

Objective

 • Information storage
 • Key characteristics of data center
 • Compute, storage, and networking
 • Types of intelligent storage systems
 • Scale-up and scale-out storage architecture
 • Block-based Storage System
 • Components of block-based storage system
 • Storage provisioning and storage tiering
 • Raid
 •  Fibre Channel SAN
 • FC SAN Overview
 • FC architecture
 • FC topology and zoning
 • SAN Virtualization
 • IP and FCoE SAN
 • Overview of TCP/IP
 • IP SAN overview
 • iSCSI
 • FCIP
 • FCoE

 

Server overview

 Objectives

 •     Firmware upgrade process
 •     Configuring HP ProLiant server
 •     DDR3 memory specifications and configuration rules
 •     Configuring storage subsystem
 •     HP Insight Control management suites
 •     SmartStart
 •     ProLiant Support Pack
 •     HP Lights-Out technology and benefits
 •     Functions of iLO3 Management processor
 •     Storage technologies
 •     HP disk drives
 •     HP ProLiant Array controllers
 •     Storage solutions
 •     Learning check

 

ICM V7

Objective

1 Course Introduction

• Introductions and course logistics

• Course objectives  Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center

• Explain basic virtualization concepts

• Describe how vSphere fits into the software-defined data center and the cloud infrastructure

• Explain how vSphere interacts with CPUs, memory, networks, and storage

• Recognize the user interfaces for accessing the vCenter Server system and ESXi hosts

• Describe the ESXi host architecture

• Navigate the Direct Console User Interface (DCUI) to configure an ESXi host

• Recognize ESXi host user account best practices

• Install an ESXi host

• Use VMware Host Client™ to configure ESXi host setting 

Virtual Machines

• Create and provision a virtual machine

• Explain the importance of VMware Tools™

• Install VMware Tools

• Identify the files that make up a VM

• Recognize the components of a VM

• Recognize virtual devices supported by a VM

• Describe the benefits and use cases for containers

• Identify the parts of a container system 

4 vCenter Server

• Describe the vCenter Server architecture

• Discuss how ESXi hosts communicate with vCenter Server

• Deploy and configure vCenter Server Appliance

• Use vSphere Client to manage the vCenter Server inventory

• Add data center, organizational objects, and hosts to vCenter Server

• Use roles and permissions to enable users to access objects in the vCenter Server inventory

• Back up vCenter Server Appliance

 

• Monitor vCenter Server tasks, events, and appliance health
• Use VMware vCenter Server® High Availability to protect a vCenter Server Appliance

 

Configuring and Managing Virtual Networks
• Create and manage standard switches
• Describe the virtual switch connection types
• Configure virtual switch security, traffic-shaping, and load-balancing policies
• Compare vSphere distributed switches and standard switches

 

Configuring and Managing Virtual Storage
• Identify storage protocols and storage device types
• Discuss ESXi hosts using iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
• Create and manage VMFS and NFS datastores
• Explain how multipathing works with iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
• Recognize the components of a VMware vSAN™ configuration

 

Virtual Machine Management
• Use templates and cloning to deploy new virtual machines
• Modify and manage virtual machines
• Create a content library and deploy virtual machines from templates in the library
• Use customization specification files to customize a new virtual machine
• Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion migrations
• Describe the Enhanced vMotion Compatibility feature
• Create and manage virtual machine snapshots
• Examine the features and functions of VMware vSphere® Replication™
• Describe the benefits of VMware vSphere® Storage APIs – Data Protection

 

Resource Management and Monitoring
• Discuss CPU and memory concepts in a virtualized environment

 

• Describe what overcommitment of a resource means
• Describe methods for optimizing CPU and memory usage
• Use various tools to monitor resource use
• Create and use alarms to report certain conditions or events

 

vSphere Clusters
• Describe the functions of a vSphere DRS cluster
• Create a vSphere DRS cluster
• Monitor a vSphere cluster configuration
• Describe options for making a vSphere environment highly available
• Explain the vSphere HA architecture
• Configure and manage a vSphere HA cluster
• Examine the features and functions of VMware vSphere® Fault Tolerance

 

vSphere Lifecycle Management
• Recognize the importance of vCenter Server Update Planner
• Describe how VMware vSphere® Lifecycle Manager™ works
• Describe how to update ESXi hosts using baselines
• Validate ESXi host compliance using a cluster image
• Describe how to upgrade VMware Tools and VM hardware

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان Course coupon code
Tra1380 مسعود کورانلو آنلاین (لایو) 85 ساعت 34،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1399/11/02 از ساعت 9:0 تا 14:0 ثبت نام

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!