مروری بر دوره

در این دوره علاوه بر تدریس دقیق و موشکافانه توابع و ابزارهای پیشرفته اکسل، سعی می­شود تا کاربردهای صحیح آنها نیز مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. مثال­ها به گونه­ای طراحی شده است تا برای فراگیران بتواند ایده­ آفرین، ملموس و کاربردی باشد.

.

سرفصل ها

1)معرفی Table

 • ساخت Table
 • تنظیمات و کاربردها

2) ورود داده‌ها

 • Data Validation
 • Conditional Formatting
 • Link Manager 

3)ساماندهی و مدیریت داده‌ها

 • Advance Sort
 • Advance Filter
 • Group & Outline

4)ابزارهای آنالیز

 • SUMIFS / COUNTIFS
 • Subtotals
 • Goal Seek

5) Pivot Table & Chart

 • شرح ساختار Pivot Table
 • Create Pivot
 • Pivot Options
 • Pivot Design
 • Calculated Filed
 • Group Dates/Number
 • Show Value As

6)تابع IF / AND / OR

7)فرمولهای جستجو و مراجع

 • تابع Vlookup    
 • تابع Index / Match

8)همکاری و امنیت در اکسل

 • تنظیمات امنیتی در اکسل
 • به اشتراک گذاری فایل

9)آشنایی با Macro

 • مفهوم /ضبط/ اجرا/ ویرایش

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.