مروری بر دوره

جاوا اسکریپت زبان برنامه نویسی است که وب بابت پیشرفت خود مدیون حضور آن است. زبانی که در هر دو سمت فرانت-اند ( Front-End)  و بک-اند (Back-End) طراحی وب‌سایت حضور دارد و روز به روز حضورش پررنگ‌تر می‌شود. ورود جاوااسکریپت به سمت سرور را می‌توان همزمان با معرفی Node.js در سال 2009 دانست. با ورود جاوااسکریپت به سمت سرور شرکت‌های بزرگی همچون مایکروسافت، لینکدین، نت فلکس و غول‌های فناوری دیگری روی به استفاده از این فناوری نوین زدند.

.

سرفصل ها

Chapter 01 :

 • asynchronous vs synchronous programming
 • blocking vs nonblocking programming
 • How to Install CentOS 7
 • node js install centos 7
 • Node Package Manager (NPM)
 • hello world node js
 • nodemon reload, automatically
 • javascript ES6
 • javscript Syntax
 • var – let – const
 • Comments
 • Operators
 • Number – Strings - Template Literals
 • Decision Making
 • Loops
 • Array – JSON
 • Functions
 • Arrow functions
 • Math functions
 • Object Oriented Programming using ES6
 • Node.js Modules
 • Callback hell – Promises - q - async await
 • Create Your Own Modules
 • Error Handling

 

Chapter 02 :

 • Introduction to Express js
 •  Hello World Express JS
 • Routing
 • HTTP Methods
 • Middleware
 • Templating
 • static files
 • query string
 • Form data
 • File uploading
 • Send an Email
 • redis install
 • Sessions
 • RESTFul APIs

Chapter 03 :

 • Introduction to NoSQL Databases
 • install and configure couchbase
 • couchbase clustering
 • couchbase n1ql tutorial
 • node js and couchbase
 • security in node js
 • node js captcha

Chapter 04 :

 • Building Your First CMS
 • nosql database design
 • backend development
 • frontend development
 • Node.js process manage

 

پیش نیازها

 • آشنایی اولیه با جاوا اسکریپت

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.