دوره آمادگی آزمون CCNA

کلاس آمادگی شرکت در آزمون بین المللی CCNA سیسکو

مروری بر دوره

شما با شرکت در این دوره که به صورت کمپ فشرده برگزار می گردد از طریق حل نمونه سوالات ولید آزمون بین المللی CCNA R&S و همچنین  بهره مندی از اساتید حرفه ای این دوره، توانمندی لازم جهت شرکت در آزمون بین المللی CCNA Cisco را کسب خواهید نمود.

Ad #1

مخاطبان دوره

- علاقمندان شرکت در آزمون بین المللی CCNA Route & Switch

Ad #2

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.