دوره FortiGate I & II با علیرضا ناصح خرم

Aparat Video URL

علیرضا ناصح خرم

علیرضا ناصح خرم

مدرس دوره های امنیت شبکه

با مراجعه به صفحه اختصاصی هر یک از عنوان دوره های برگزار شده توسط استاد علیرضا ناصح خرم می توانید علاوه بر مشاهده جدول زمانبندی، نمونه ویدئو ها و جزوه های مختص آن دوره را نیز دانلود نمایید و به خوبی با شیوه تدریس او آشنا شوید. پس همین حالا کلیک کنید:

مدرک NSE4

مدرک EMCISA v3

- Introduction to UTM
- Logging & Monitoring - Firewall Policies – Part 1
- Firewall Policies – Part 2 - Firewall Authentication
- Basic IPsec VPN
- Antivirus & Conserve Mode
- Explicit Proxy - Web Filtering
- Application Control
- Virtual Domains
- Transparent Mode
- High Availabilty
- Advanced IPsec VPN
- Intrusion Prevention System (IPS)
- FSSO - Certificate Operations - Data Leak Prevention
- Diagnostics - Hardware Acceleration - Ipv6
Aparat Video URL
Aparat Video URL
Aparat Video URL

دانلود منابع FortiGate I

از طریق لینک زیر می توانید فایل PDF مربوط به FortiGate I (دمو) ارائه شده در این کلاس را دریافت کنید که شامل مباحث زیر می باشد:​

 • Introduction to Fortinet UTM
 • Logging & Monitoring
 • Firewall Policies
 • Firewall Authentication
 • SSL VPN
 • Explicit Proxy
 • و ...

دانلود منابع FortiGate II

از طریق لینک زیر می توانید فایل PDF مربوط به FortiGate II (دمو) ارائه شده در این کلاس را دریافت کنید که شامل مباحث زیر می باشد:​

 • Routing
 • Virtual Domains
 • Transparent Mode
 • High Availability
 • و ...