کتاب فارسی EMC- ISM

عنوان کتاب :EMC-ISM

ترجمه و بازنگری: فریبرز فلاح زاده

نوع کتاب : چاپی

زبان کتاب : فارسی

تعداد صفحه : 201

شما برای خرید این کتاب کافیست تا از طریق لینک زیر سفارش خود را ثبت نمایید:

قیمت: 
   33000 تومان
هزینه ی حمل و نقل: 
8000 تومان