کتاب فارسی CCNP Datacenter

عنوان کتاب :CCNP Datacenter 

ترجمه و بازنگری: فریبرز فلاح زاده

نوع کتاب : چاپی

زبان کتاب : فارسی

تعداد صفحه : 189

شما برای خرید این کتاب کافیست تا از طریق لینک زیر سفارش خود را ثبت نمایید:

قیمت: 
   40000 تومان
هزینه ی حمل و نقل: 
8000 تومان