کتاب فارسی CCNA Datacenter

عنوان کتاب :CCNA Datacenter 

ترجمه و بازنگری: فریبرز فلاح زاده

نوع کتاب : چاپی

زبان کتاب : فارسی

تعداد صفحه : 414

شما برای خرید این کتاب کافیست تا از طریق لینک زیر سفارش خود را ثبت نمایید:

قیمت: 
   220000 تومان
هزینه ی حمل و نقل: 
8000 تومان