پرستو کدخدایی

پرستو کدخدایی
رزومه PDF: 
PDF icon cv-parastoo_kadkhodaei.pdf