فرشید نصرالله زاده

رزومه PDF: 
PDF icon farshid_nasrollahzadeh.pdf