ثبت نام در دوره ADO.NET Entity Framwork 6.0 (LINQ to EF)

×

پیغام وضعیت

برای ثبت نام در دوره ADO.NET Entity Framwork 6.0 (LINQ to EF) با استاد داود بدیعی که در ساعات 17 الی 21 برگزار می شود و در تاریخ شنبه 1400/06/06 شروع، و در تاریخ چهارشنبه 1400/06/31 پایان می پذیرد، فرم زیر را تکمیل نمایید.

جهت ثبت نام در این دوره اطلاعات زیر را تکمیل و بر روی دکمه ی ثبت نام کلیک کنید. با پر کردن این فرم همکاران ما در واحد آموزش حداکثر طی 24 ساعت کاری آینده با شما تماس خواهند گرفت.