کمپ نوروزی مجازی سازی | VMware VSphere 6.7 با 25% تخفیف

کمپ نوروزی وی ام ویر vSphere 6.7 Install, Configure, Manage با تخفیف ویژه

مروری بر دوره

دوره آموزش مجازی سازی VMware در بین متخصصان فناوری اطلاعات (IT)، به ویژه افراد فعال در دیتاسنترها و نیز افرادی که وظیفه پشتیبانی از محیط های مبتنی بر بستر مجازی سازی شبکه را بر عهده دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و کاملا با آن آشنایی دارند. اما برای آن دسته از کسانی که با تازگی با نام دوره های VMware و یا آموزش مجازی سازی با VMware  آشنا شده اند باید بگوییم که این شرکت در زمینه ارائه راهکارها و محصولات مجازی سازی، سلطان بلامنازع این حوزه شناخته می شود و علاقه مندان به شرکت در دوره های تخصصی مجازی سازی در دیتا سنتر می بایست کار خود را با شرکت در دوره های VMware آغاز کنند.

سرفصل ها

1 Course Introduction

 •  Introductions and course logistics
 •  Course objectives
 •  Describe the content of the course
 •  Gain a complete picture of the VMware certification system
 •  Familiarize yourself with the benefits of the VMware Education Learning Zone
 •  Identify additional resources

 

2 Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center

 •  Describe how vSphere fits into the software-defined data center and the cloud infrastructure
 •  Explain how vSphere interacts with CPUs, memory, networks, and storage
 •  Use vSphere Client to access and manage your vCenter Server system and ESXi host
 •  Compare virtual machine hardware version 14 to other versions
 •  Identify the virtual network adapters, and describe the enhanced VMXNET3
 •  Compare the types of virtual disk provisioning
 •  Install and configure ESXi host settings
 •  Identify the advantages of ESXi Quick Boot

3 Creating Virtual Machines

 •  Create, provision, and remove a virtual machine
 •  Explain the importance of VMware Tools™
 •  Describe how to import a virtual appliance OVF template

4 vCenter Server

 •  Describe the vCenter Server architecture
 •  Discuss how ESXi hosts communicate with vCenter Server
 •  Access and configure vCenter Server Appliance
 •  Use vSphere Client to manage the vCenter Server inventory
 •  Add data center, organizational objects, and hosts to vCenter Server
 •  Create custom inventory tags
 •  Describe the rules for applying permissions
 •  Create a custom role in vCenter Server
 •  Create a vCenter Server Appliance backup schedule
 •  Restore vCenter Server Appliance from a backup
 •  Monitor vCenter Server Appliance

5 Configuring and Managing Virtual Networks

 •  Describe, create, and manage standard switches
 •  load-balancing policiesand Configure virtual switch security, traffic-shaping
 •  Compare vSphere distributed switches and standard switches
 •  Describe the virtual switch connection types
 •  Describe the new TCP/IP stack architecture
 •  Use VLANs with standard switches

6 Configuring and Managing Virtual Storage

 •  Identify storage protocols and storage device types
 •  Discuss ESXi hosts using iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
 •  Create and manage VMware vSphere® VMFS and NFS datastores
 •  Explain how multipathing works with iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
 •  Identify the advantages of VMware vSAN™

7 Virtual Machine Management

 •  Use templates and cloning to deploy new virtual machines
 •  Modify and manage virtual machines
 •  Create an instant clone of a virtual machine
 •  Identify the types of content libraries and how to deploy and use them
 •  Add a hot-pluggable device
 •  Dynamically increase the size of a virtual disk
 •  Use customization specification files to customize a new virtual machine
 •  Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion migrations
 •  Create and manage virtual machine snapshots

8 Resource Management and Monitoring

 •  Discuss CPU and memory concepts in a virtualized environment
 •  Describe what overcommitment of a resource means
 •  Identify additional technologies that improve memory usage
 •  Configure and manage resource pools
 •  Describe methods for optimizing CPU and memory usage
 •  Use various tools to monitor resource usage
 •  Create and use alarms to report certain conditions or events

9 vSphere HA, vSphere Fault Tolerance, and Protecting Data

 •  Explain the vSphere HA architecture
 •  Configure and manage a vSphere HA cluster
 •  Use vSphere HA advanced parameters
 •  Enforce infrastructural or intra-app dependencies during failover
 •  Describe vSphere HA heartbeat networks and datastore heartbeats
 •  Examine the features and functions of vSphere Fault Tolerance
 •  Enable vSphere Fault Tolerance on virtual machines
 •  Support vSphere Fault Tolerance interoperability with vSAN
 •  Examine enhanced consolidation of vSphere Fault Tolerance virtual machines
 •  Examine the features and functions of vSphere Replication

10 vSphere DRS

 •  Describe the functions of a vSphere DRS cluster
 •  Create a vSphere DRS cluster
 •  View information about a vSphere DRS cluster
 •  Configure virtual machine affinity, DRS groups, and VM-host affinity rules
 •  Remove a host from a vSphere DRS cluster

11 vSphere Update Manager

 •  Describe the architecture, components, and capabilities of vSphere Update Manager
 •  Use vSphere Update Manager to manage the patching of ESXi, virtual machines, and vApps
 •  Examine the features and functions of vSphere Update Manager EAM integration
 •  Integrate vSphere Update Manager with vSphere DRS

12 vSphere Troubleshooting

 • Apply a troubleshooting methodology to logically diagnose faults and improve troubleshooting efficiency
 • Review troubleshooting tools
 • Find important log files
 • Use vSphere Syslog Collector

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra836 سید بهرام ارفعی 50 ساعت 12،750،000 ریال دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه دوشنبه 1398/01/05 از ساعت 9:0 تا 18:0 ثبت نام