دوره MCSA 2016 | پک دوره مایکروسافت Windows Server 2016

مروری بر دوره

شما با شرکت در دوره جامع MCSA 2016 خود را برای حضور در آزمون اخذ مدرک MCSA: Windows Server 2016 آماده خواهید نمود. شرکت کنندگان در این دوره، مهارت ها و دانش مورد نیاز در بحث استقرار و پشتیبانی از Windows Server 2016 که در بیشتر سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرند را کاملا فرا گرفته و در نهایت با تکیه بر سرفصل های  MCSA 2016 در نظر گرفته شده در این دوره قادر خواهند بود تا در سه آزمون متعلق به مدرک MCSA 2016 که درادامه به آن اشاره شده است شرکت نمایند:

 

70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

70-741: Networking with Windows Server 2016

70-742: Identity with Windows Server 2016

اساتید دوره


آشنایی با استاد

آشنایی با استاد

آشنایی با استاد

آنچه خواهید آموخت

 • برنامه ریزی  و پیاده سازی یک شبکه مبتنی بر IPv4
 • پیاده سازی Dynamic Host Configuration Protocol یا (DHCP)
 • پیاده سازی آدرس دهی با فرمت IPv6
 • پیاده سازی Domain Name System (DNS)
 • پیاده سازی و مدیریت IP address management (IPAM)
 • برنامه ریزی جهت استفاده از remote access
 • پیاده سازی DirectAccess
 • پیاده سازی virtual private networks (VPN ها)
 • راه اندازی شبکه  branch office ها
 • پیاده سازی شبکه های مبتنی بر نرم افزار یا (SDN)
 • آماده سازی و نصب Nano Server، هسته یک سرور و طرح ریزی جهت ارتقاء و استراتژی های مهاجرت
 • گزینه های مختلف Storage (ذخیره سازی) به انضمام فرمت های جدول پارتشین، دیسک های basic  و dynamic ، فایل سیستم ها، هاردیسک های مجازی و درایوهای سخت افزاری و همچنین توضیح چگونگی مدیریت دیسک ها و volume ها
 • راهکارهای ذخیره سازی در سطح Enterprise و انتخاب راهکار مناسب جهت بکارگیری در شرایط خاص
 • پیاده سازی و مدیریت Storage Space ها و Data Deduplication
 • نصب و پیکربندی Microsoft Hyper-V
 • استقرار، پیکربندی، مدیریت (Windows and Hyper-V container) ها
 • تکنولوژی های قابلیت تحمل خرابی (High availability) و همچنین بازیابی پس از بحران (disaster recovery) در Windows Server 2016
 • طرح ریزی، ایجاد و مدیریت یک failover cluster
 • پیاده سازی failover clustering برای ماشین های مجازی Hyper-V
 • پیکربندی یک NLB Cluster و راه اندازی تجهیزات Network Load Balancing یا (NLB)
 • ایجاد و مدیریت image های استقرار یافته
 • مدیریت، نظارت و نگهداری تاسیسات ماشین های مجازی
 • نصب و پیکربندی domain controller ها
 • مدیریت object ها در AD DS با استفاده از ابزارهای گرافیکی و Windows PowerShell
 • پیاده سازی AD DS در محیط های پیچیده و دشوار
 • پیاده سازی سایت های AD DS و پیکربندی و مدیریت replication
 • پیاده سازی و مدیریت Group Policy Object یا (GPO ها)
 • مدیریت تنظیمات مربوط به کاربران با استفاده از GPO ها
 • ایمن سازی AD DS و user account ها
 • پیاده سازی و مدیریت یک روند صدور certificate  یا (CA) با استفاده از AD CS
 • استقرار و مدیریت certificate ها
 • بحث های مربوط  به پیاده سازی و مدیریت AD FS
 • بحث های مربوط  به پیاده سازی و مدیریت Active Directory Rights Management Services یا (AD RMS)
 • پیاده سازی سیستم همگام سازی مبان AD DS و Azure AD

سرفصل ها

1. Install Windows Servers in host and compute environments

 • Install, upgrade, and migrate servers and workloads
 • Install and configure Nano Server
 • Create, manage, and maintain images for deployment

2. Implement storage solutions

 • Configure disks and volumes
 • Implement server storage
 • Implement data deduplication

3. Implement Hyper-V

 • Install and configure Hyper-V
 • Configure virtual machine (VM) settings
 • Configure Hyper-V storage
 • Configure Hyper-V networking

4. Implement Windows containers

 • Deploy Windows containers
 • Manage Windows containers

5. Implement high availability

 • Implement HA and disaster recovery options in Hyper-V
 • Implement failover clustering
 • Implement Storage Spaces Direct
 • Manage failover clustering
 • Manage VM movement in clustered nodes
 • Implement Network Load Balancing (NLB)

6. Maintain and monitor server environments

 • Maintain server installations
 • Monitor server installations

7. Implement Domain Name System (DNS)

 • Install and configure DNS servers
 • Create and configure DNS zones and records

8.Implement DHCP

 • Install and configure DHCP
 • Manage and maintain DHCP

9.Implement IP Address Management (IPAM)

 • Install and configure IP Address Management (IPAM)
 • Manage DNS and DHCP using IPAM
 • Audit IPAM

10.Implement network connectivity and remote access solutions

 • Implement network connectivity solutions
 • Implement VPN and DirectAccess solutions
 • Implement Network Policy Server (NPS)

11.Implement core and distributed network solutions

 • Implement IPv4 and IPv6 addressing
 • Implement Distributed File System (DFS) and Branch Office solutions

12.Implement an advanced network infrastructure

 • Implement high performance network solutions
 • Determine scenarios and requirements for implementing
 • software-defined networking (SDN)

13. Install and configure Active Directory Domain Services (AD DS)

 • Install and configure domain controllers
 • Create and manage Active Directory users and computers
 • Create and manage Active Directory groups and organizational units (OUs)

14.Manage and maintain AD DS      

 • Configure service authentication and account policies
 • Maintain Active Directory
 • Configure Active Directory in a complex enterprise environment

15.Create and manage Group Policy

 • Create and manage Group Policy Objects (GPOs)
 • Configure Group Policy processing
 • Configure Group Policy settings
 • Configure Group Policy preferences

16.Implement Active Directory Certificate Services (AD CS)

 • Install and configure AD CS
 • Manage certificates

17.Implement identity federation and access solutions

 • Install and configure Active Directory Federation Services (AD FS)
 • Implement Web Application Proxy (WAP)
 • Install and configure Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

مخاطبان دوره

 • متخصصان فناوری و اطلاعات (IT) که از دانش و تجربه کاری در زمینه شبکه برخوردار هستند و به دنبال کسب مهارت های ویژه در زمینه core و تکنولوژی های پیشرفته شبکه در Windows Server 2016 می باشند
 • Admin های شبکه که به دنبال مستحکم تر شدن هر چه بیشتر مهارت های فعلی خود و آشنایی با تغییرات به وجود آمده در تکنولوژی های حوزه شبکه و قابلیت های موجود در Windows Server 2016 می باشند
 • Admin های سیستم و زیرساخت ها که در زمینه شبکه اطلاعات کلی دارند و به دنبال دستیابی به core و تکنولوژی های پیشرفته شبکه و کسب مهارت در Windows Server 2016 می باشند

پیش نیازها

 • آگاهی از کامپوننت های متعلق به زیر ساخت های core networking و تکنولوژی هایی همچون cabling، روترها، هاب ها و سوئیچ ها
 • آشنایی با توپولوژی ها و معماری مربوط به شبکه مانند local area networks (LAN ها)، wide area networks (WAN ها) و شبکه های بیسیم (wireless)
 • برخورداری از حداقل دانش در زمینه TCP/IP protocol stack، addressing و name resolution

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.