دوره M20533 مایکروسافت | Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

افزایش سطح مهارت‌های عملی شما در زمینه فناوری‌های cloud که شامل Microsoft Azure می‌شوند

مروری بر دوره

شما در این دوره با معماری، سرویس‌ها، ابزارها و پرتال‌های Microsoft Azure آشنا خواهید شد. شما با یادگیری چگونگی مدیریت و پیاده ساختن شبکه مجازی‌سازی، پیاده‌سازی وب‌سایت‌ها و دیتا سرویس‌ها، شبکه‌های ارائه محتوا و تولید و مدیریت Azure Active Directory، دانش و تجربیات خود را در زمینه System Center، Windows Server و توسعه ویندوز به cloud به کار خواهید گرفت.

این دوره بر اساس محتوای آموزشی مایکروسافت 20533 تهیه شده و شما را برای شرکت در آزمون 70-533 آماده می‌سازد.

Ad #1

آنچه خواهید آموخت

 • آشنایی با معماری کامپوننت های Azure از جمله ابزارها و پرتال‌ها
 • پیاده‌سازی و مدیریت شبکه‌های مجازی‌سازی شده درون Azure و اتصال به محیط‌های on-premise
 • طرح‌ریزی و ایجاد ماشین‌های مجازی Azure
 • بهینه‌سازی میزان دسترسی و قابلیت اطمینان‌پذیر بودن برای ماشین‌های مجازی Azure
 • راهکارهای پیاده‌سازی، مدیریت، Backup گیری و نظارت بر storage
 • طرح‌ریزی و پیاده‌سازی دیتا سرویس‌های مبتنی بر دیتابیس SQL جهت پشتیبانی از اپلیکیشن ها
 • استقرار و پیکربندی وب‌سایت‌ها
 • انتشار محتوا از طریق شبکه ارائه محتوای Azure (Content Delivery Networks)
 • ایجاد مدیریت دایرکتوری‌های Azure AD
 • ادغام کردن و یکپارچه‌سازی on-premises Windows AD با Azure AD
 • عملیات خودکاری سازی در Azure management با استفاده از PowerShell runbooks

سرفصل ها

1. Introduction to Azure

• Cloud Technology Overview
• Azure Infrastructure Review
• Azure Portals
• Managing Azure Using Windows PowerShell

2. Implement and Manage Azure Networks

• Plan Virtual Networks
• Implement and Manage Azure Virtual Networks
• Configure Connections to Azure Virtual Networks

3. Implement Virtual Machines

• Introduction to IaaS Cloud Services
• Plan Virtual Machine Workloads

4. Author Azure Resource Manager Templates

• Manage Virtual Machines
• Configure Virtual Machines
• Manage and Configure Virtual Machine Disks
• Manage and Monitor Azure Virtual Machines

5. Implement Azure App Services

• Plan for App Deployment in App Service
• Deploy, Configure, and Monitor Web Apps
• Traffic Manager

6. Plan and Implement Storage, Backup, and Recovery Services

• Plan, Implement, and Manage Storage
• Implement Azure Content Delivery Networks
• Implementing Azure Backup and Azure Site Recovery

7. Plan and Implement Azure SQL Database

• Deploy Azure SQL Database
• Monitor Azure SQL Database
• Manage Azure SQL Database Security and Azure SQL Database Business Continuity

8. Implement PaaS Cloud Services

• Plan and Deploy PaaS Cloud Services
• Configure Remote Desktop Protocol (RDP)
• Monitoring Cloud Services

9. Implement Azure Active Directory (AD)

• Create and Manage Azure AD Directories
• Configure Application Integration with Azure AD
• Overview of Azure AD Premium

10. Manage AD in the Hybrid Environment

• Extend On-Premises Active Directory Deployments into Azure
• Directory Synchronization
• Implement Federation

11. Implement Azure-Based Management and Automation

• Implement Microsoft Operations Management Suite (OMS)
• Automation Components
• PowerShell Workflows
• Managing Automation

مخاطبان دوره

 • متخصصین IT
 • Admin های سرور
 • Admin های Windows Server
 • توسعه‌دهندگان (Developer ها)

پیش نیازها

بهره‌مندی از دانش و تجربه کاری در زمینه های ذیل:

 • پیکربندی‌های مربوط به شبکه شامل TCP/IP، DNS، VPN ها، فایروال‌ها و فناوری‌ها مربوط به رمزنگاری یا encryption
 • ایجاد پیکربندی، پیاده‌سازی و نظارت بر وب‌سایت بر روی IIS
 • آشنایی با مفاهیم مربوط به Active Directory شامل domainها، forestها، domain controller ها، replication، Kerberos و LDAP
 • آشنایی با مفاهیم مربوط به Database ها شامل table ها، query ها، SQL، database replication و database schema ها
 • قابلیت ارتجاع (resilience) و بازیابی پس از بحران (disaster recovery) شامل backup گیری و بازیابی، عملیات مربوط به آن و clustering

Ad #2

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.