دوره M20532 مایکروسافت | Microsoft Developing Microsoft Azure Solutions

مروری بر دوره

شما در این دوره خواهید آموخت که چگونه می‌توان با استفاده از Microsoft Azure، قابلیت‌های اپلیکیشن ASP.NET MVC را افزایش داد. چگونگی ایجاد یک راهکار (highly available) در Cloud، پیکربندی و استقرار web application ها و همچنین ایجاد و پیکربندی ماشین‌های مجازی Azure از جمله مباحثی خواهد بود که در طی این دوره به آنان پرداخته خواهد شد.

این دوره بر اساس محتوای آموزشی مایکروسافت 20532 تهیه شده و شما را برای شرکت در آزمون 70-532 آماده می‌سازد.

.

آنچه خواهید آموخت

 • سرویس‌های قابل ارائه در پلتفرم Azure
 • پیکربندی و استقرار ASP.NET web application ها
 • ایجاد وب‌سایت Azure از روی gallery
 • استقرار و نظارت بر وب‌سایت‌های Azure
 • ایجاد و پیکربندی ماشین‌های مجازی Azure
 • سرویس‌های ابری (Cloud) و روابط مابین ماشین‌های مجازی
 • پیاده کردن پکیج‌های سرویس ابری موجود
 • ایجاد، پیکربندی و متصل شدن به یک SQL database
 • Import کردن یک SQL standalone database
 • ایجاد یک محیط آزمایشگاهی با استفاده از PowerShell و Azure Service Management CmdLets
 • ادغام ASP.NET Identity به جهت مدیریت پرتال به همراه Azure Active Directory
 • استقرار پروژه‌های web application برای Azure

سرفصل ها

1. Overview of the Microsoft Azure PlatformAzure Services

 • Management Portals

2. Building Application Infrastructure in Azure

 • Constructing Azure Virtual Machines
 • Azure Virtual Machine Workloads
 • Migrating Azure Virtual Machine Instances
 • Highly Available Azure Virtual Machines
 • Virtual Machine Configuration Management
 • Customizing Azure Virtual Machine Networking

3. Hosting Web Applications on the Azure Platform

 • Host Web Applications in Azure
 • Configure, Publish, and Manage Azure Websites
 • Monitoring and Analyzing Running Azure Websites

4. Storing SQL Data in Azure

 • Azure SQL Databases Overview
 • Manage SQL Databases in Azure
 • Use Azure SQL Databases with SQL Server Data Tools
 • Migrate Data to Azure SQL Databases

5. Design Cloud Applications for Resiliency

 • Application Design Practices for Highly Available Applications
 • Build High Performance Applications using ASP.NET
 • Common Cloud Application Patterns
 • Cache Application Data

6. Storing Tabular Data in Azure

 • Azure Storage Overview
 • Azure Storage Tables Overview
 • Table Entity Transactions

7. Storing and Consuming Files from Azure Storage

 • Azure Storage Blobs
 • Controlling Access to Storage Blobs and Containers
 • Configure Azure Storage Accounts
 • Azure Files

8. Designing a Communication Strategy Using Queues and Service Bus

 • Azure Storage Queues
 • Azure Service Bus
 • Azure Service Bus Queues
 • Azure Service Bus Relay
 • Azure Service Bus Notification Hubs

9. Automate Integration with Azure Resources

 • Azure SDK Client Libraries
 • Scripting Azure Service Management Using PowerShell
 • Azure REST Interface and Resource Manager

10. Securing Azure Web Applications

 • Azure Active Directory
 • Azure AD Directories, AD Access Control Service, and AD Multi-Factor Authentication

 

مخاطبان دوره

 • Developer هایی که قصد دارند یاد بگیرند که چگونه می‌توان با استفاده از Azure، قابلیت‌های اپلیکیشن ASP.NET MVC را افزایش داد

پیش نیازها

 • تجربه کار با پلتفرم Microsoft Azure و آشنایی با مبانی مربوط به سرویس‌های قابل ارائه در آن
 • تجربه ساخت اپلیکیشن های vertically scaled
 • تجربه کار با ASP.NET و C#

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.