وبینار دوره های مهندسی امنیت موبایل

موضوعات مورد بررسی در وبینار:

  • بررسی وضعیت کسب و کار در بازار امنیت
  • بررسی دوره مهندسی امنیت موبایل و هدف دوره

فرم ثبت نام در وبینار

 

  • در وارد کردن اطلاعات خود در فرم ثبت نام دقت نمائید کلیه اطلاع رسانی های مربوط به این وبینار تنها از طریق شماره موبایل و ایمیل شما خواهد بود.
  • فرصت ثبت نام در این وبینار حداکثر 30 دقیقه پیش از زمان شروع وبینار خواهد بود.
  • اطلاع رسانی های مربوط به لینک حضور در وبینار حداکثر 30 دقیقه پیش از شروع وبینار از طریق پیامک و ایمیل به اطلاع شما خواهد رسید.