دوره Network Plus با فریبرز فلاح زاده

دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network

اطلاعات بیشتر و ثبت نام
فریبرز فلاح زاده
مدرس دوره های امنیت و شبکه

با مراجعه به صفحه اختصاصی هر یک از عنوان دوره های برگزار شده توسط استاد فریبرز فلاح زاده می توانید علاوه بر مشاهده جدول زمانبندی، نمونه ویدئو ها و جزوه های مختص آن دوره را نیز دانلود نمایید و به خوبی با شیوه تدریس او آشنا شوید. پس همین حالا کلیک کنید:

فیلدهای تخصصی: 
امنیت / شبکه

Tabs Group

جدول زمان بندی دوره
- Chapter 1. Computer Network Fundamentals
- Chapter 2. The OSI Reference Model
- Chapter 3. Network Components
- Chapter 4. Ethernet Technology
- Chapter 5. IPv4 and IPv6 Addresses
- Chapter 6. Routing IP Packets
- Chapter 7. Wide Area Networks (WANs) Chapter 8. Wireless Technologies
Chapter 9. Network Optimization Chapter 10. Command-Line Tools
Chapter 11. Network Management Chapter 12. Network Security
Chapter 13. Network Policies and Best Practices Chapter 14. Network Troubleshooting
ویدئوهای آموزشی