دوره Network Plus با فریبرز فلاح زاده

مدرس: فریبرز فلاح زاده

" style="border-radius:200px; border:6px solid rgb(238, 238, 238); height:230px; width:200px" />

 

مدارک بین المللی:

 

  •  CCIE Routing & Switching Written
  •  CCIE Security Written

 

تقویم دوره Network+ فلاح زاده

 

" فریبرز فلاح زاده با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در حوزه آموزش IT یکی از اساتید مطرح در زمینه تدریس علوم سیسکویی به حساب می آید. همچنین ایشان دارای سابقه تدریس در زمینه های مجازی سازی، data center، Voice در موسسات آموزشی معتبر هستند. تجربه تدریس در زمینه های مختلف برای ۶۶ سازمان دولتی و ادارات و سازمان‌هایی همچون حراست IT کل مخابرات ایران، شرکت امن افزار شریف، شرکت دوران، سازمان فرودگاه‌ها، سازمان تنظیم مقررات و بیمه مرکزی ایشان را به یکی از برجسته‌ترین اساتید در زمینه شبکه تبدیل کرده است.​​"

 

جدول زمانبندی دوره نتورک پلاس

جلسه اول

 

Chapter 1. Computer Network Fundamentals

 

جلسه دوم

 

Chapter 2. The OSI Reference Model

 

جلسه سوم

 

Chapter 3. Network Components

 

جلسه چهارم

 

Chapter 4. Ethernet Technology

 

جلسه پنجم

 

Chapter 5. IPv4 and IPv6 Addresses

 

جلسه ششم

 

Chapter 6. Routing IP Packets

 

جلسه هفتم

 

Chapter 7. Wide Area Networks (WANs)

 

Chapter 8. Wireless Technologies

 

جلسه هشتم

 

Chapter 9. Network Optimization

 

Chapter 10. Command-Line Tools

 

جلسه نهم

 

Chapter 11. Network Management

 

Chapter 12. Network Security

 

جلسه دهم

 

Chapter 13. Network Policies and Best Practices

 

Chapter 14. Network Troubleshooting

 

 

ویدئوهای آموزش نتورک پلاس

شبکه چیست؟

 

PSTN چیست؟

 

DSL چیست؟

ویدئوهای آموزش نتورک پلاس

شبکه موبایل چیست؟

 

منظور از سرور چیست؟

 

توپولوژی مربوط به اتصالات شبکه