دوره نتورک پلاس با محمد صمیمی

مدرس: محمد صمیمی

مدارک بین المللی:

Network+

Microsoft Certified Professional-MCP

Microsoft Certified System Engineer-MCSE

Microsoft Certified System administrator-MCSA

Cisco Certified Network Associate - CCNA

 

تقویم دوره نتورک پلاس صمیمی

 

"محمد صمیمی با بیش از 17 سال سابقه، یکی از مدرسین با سابقه دوره های پیشرفته مایکروسافت و سیسکو به حساب می آید. تجربه کاری بالای او در زمینه مدیریت شبکه و کار در محیط های عملیاتی در کنار بیان شیوای او در ارائه مطالب، باعث شده است تا طی ساله های گذشته دانشجویان بسیاری را به بازار کار معرفی کند. پرداختن به مفاهیم تئوری در کنار  تمرکز جدی بر روی مفاهیم عملی از جمله ویژگی های دوره های او به شمار می رود."

 

جدول زمانبندی دوره نتورک پلاس

جلسه اول

 

-Introduction to networks

 

-The Open Systems Interconnection Specifications

 

-Networking Topologies, Connectors,

 

and Wiring Standards

 

جلسه دوم

 

-The Current Ethernet Specifications

 

-Networking Devices

 

جلسه سوم

 

-Introduction to Internet Protocol (IP)

 

-IP Addressing

 

جلسه چهارم

 

-IP Subnetting, Troubleshooting IP

 

, and Introduction to NAT

 

Ipv6

 

جلسه پنجم

 

-Introduction to IP Routing

 

-Routing Protocols

 

جلسه ششم

 

-Switching and Virtual LANs

 

-Wireless Technologies

 

-Authentication and Access Control

 

جلسه هفتم

 

-Network Threats and Mitigation

 

-Physical and Hardware Security

 

جلسه هشتم

 

-Wide Area Networks

 

جلسه نهم

 

-Command-Line Tools

 

-Software and Hardware Tools

 

جلسه دهم

 

-Network Troubleshooting

 

-Wireless Technologies

 

-Management, Monitoring, and Optimization

 

 

ویدئوهای آموزش نتورک پلاس

دوره نتورک پلاس چیست؟

 

بازار کار NETWORK+ و شبکه

 

شبکه را چگونه فرا بگیریم؟

ویدئوهای آموزش نتورک پلاس

پورت چیست؟

 

آشنایی با انواع پورت

 

از طریق لینک زیر می توانید دموی اسلایدهای آموزشی این دوره  را در قالب فایل PDF دریافت کنید. این فایل شامل مباحث زیر می باشد:

  • Network Device
  • Service 
  • Protocol
  • و ...