دوره مایکروسافت 2016 MCSA با هادی شجاعی

دوره MCSA 2016 | پک دوره مایکروسافت Windows Server 2016

اطلاعات بیشتر و ثبت نام
هادی شجاعی
مدرس دوره های شبکه

با مراجعه به صفحه اختصاصی هر یک از عنوان دوره های برگزار شده توسط استاد هادی شجاعی می توانید علاوه بر مشاهده جدول زمانبندی، نمونه ویدئو ها و جزوه های مختص آن دوره را نیز دانلود نمایید و به خوبی با شیوه تدریس او آشنا شوید. پس همین حالا کلیک کنید:

فیلدهای تخصصی: 
شبکه

Tabs Group

جدول زمان بندی دوره
- Install, upgrade, and migrate servers and workloads - Install and configure Nano Server - Create, manage, and maintain images for deployment
- Configure disks and volumes - Implement server storage - Implement data deduplication
- Install and configure domain controllers - Create and manage Active Directory users and computers - Create and manage Active Directory groups and organizational units (OUs)
- Configure service authentication and account policies - Maintain Active Directory - Configure Active Directory in a complex enterprise environment
- Create and manage Group Policy Objects (GPOs) - Configure Group Policy processing - Configure Group Policy settings - Configure Group Policy preferences
- Install and configure DHCP - Manage and maintain DHCP
- Install and configure DNS servers - Create and configure DNS zones and records
- Implement IPv4 and IPv6 addressing - Implement Distributed File System (DFS) and Branch Office solutions
- Install and configure Hyper-V - Configure virtual machine (VM) settings - Configure Hyper-V storage - Configure Hyper-V networking
- Implement network connectivity solutions - Implement VPN and DirectAccess solutions - Implement Network Policy Server (NPS)
- Deploy Windows containers - Manage Windows containers - Networking with Windows Server 2016
- Implement HA and disaster recovery - options in Hyper-V - Implement failover clustering - Implement Storage Spaces Direct - Manage failover clustering - Manage VM movement in clustered nodes - Implement Network Load Balancing (NLB)
- Maintain server installations - Monitor server installations
- Install and configure IP Address Management (IPAM) - Manage DNS and DHCP using IPAM - Audit IPAM
- Implement high performance network solutions - "Determine scenarios and requirements for implementing software-defined networking (SDN)"
- Install and configure AD CS - Manage certificates
- Install and configure Active Directory - Federation Services (AD FS) - Implement Web Application Proxy (WAP) - Install and configure Active Directory - Rights Management Services (AD RMS)
- Install and configure DHCP - Manage and maintain DHCP (Advance Level)
- installing and configuring remote desktop session host - installing and configuring connection broker - installing and configuring connection broker - install and configure rd web access
ویدئوهای آموزشی
دانلود منابع دوره

کتاب مرجع آزمون 740-70

از طریق لینک زیر می توانید فایل PDF مربوط به کتاب مرجع آزمون 740-70 مربوط به آزمون اول از مجموعه سه گانه آزمون های مایکروسافت 2016 را دریافت کنید:

 

 • CHAPTER 1: Install Windows Servers in host and compute environments
 • CHAPTER 2: Implement storage solutions
 • CHAPTER 3: Implement Hyper-V
 • CHAPTER 4: Implement Windows containers
 • CHAPTER 5: Implement high availability
 • CHAPTER 6: Maintain and monitor server environments

کتاب مرجع آزمون 741-70

از طریق لینک زیر می توانید فایل PDF مربوط به کتاب مرجع آزمون 741-70 مربوط به آزمون دوم از مجموعه سه گانه آزمون های مایکروسافت 2016 را دریافت کنید:

 • CHAPTER 1:Implement Domain Name System (DNS)
 • CHAPTER 2:Implement DHCP
 • CHAPTER 3:Implement IP Address Management (IPAM)
 • CHAPTER 4:Implement network connectivity and remote access solutions
 • CHAPTER 5:Implement core and distributed network solutions
 • CHAPTER 6:Implement an advanced network infrastructure