به سوی تحول

 

دوره به سوی تحول

ضمن سپاس از کلیه شرکت کنندگان، به اطلاع می رساند ظرفیت این دوره به اتمام رسید.

 

ما با واقعیتها زندگی نمی کنیم، بلکه با برداشت خود از واقعیتها زندگی می کنیم و چون برداشت هر یک از ما به خاطر تجربه زندگی با هم متفاوت است، نگاهمان به زندگی و ارزشها و هنجارهایمان و در مجموع دنیایمان با هم متفاوت است. این یافته ارزشمند به ما نشان می دهد که ما در زندگیمان دارای اختیار هستیم و می توانیم زندگی خود را تغییر دهیم. ضمنا به ما نشان می دهد که هر یک از ما جهان را متفاوت نگاه میکنیم. ندانستن این واقعیت موجب می شود که دائم به دنبال تغییر دیگران، کنترل دیگران، تحمیل عقاید خود بر دیگران باشیم و همین مساله هم روابط ما را خراب می کند و هم فشار روانی را بر ما افزایش می دهد. نتیجه نهایی این فرایند تجربه رنج بیشتر در زندگی است. در دوره تحول، این فرایند تحلیل و شناسایی می شود و در کارگاههای متعدد و در زندگی روزمره تجربه می شود. در هر هفته شرکت کنندگان دوره تحول تمرینهای زیادی انجام می دهند تا تحول را نه در کتابها و نه در کلاسها ، بلکه در زندگی روزمره خود تجربه کنند. این دوره تاکید دارد که انسانِ تماشاگرِ زندگی باید وارد زمین بازی شود و زندگی اش را در یک زمین بازی واقعی تجربه کند. بنابراین در این دوره تا جایی به تئوریها پرداخته می شود که بتوان آنها را در عمل آورد و در زندگی واقعی تجربه اش کرد. نام تحول هم از همینجا گرفته شده است.

 

در این دوره چه می‌آموزیم؟

در این دوره پرسش های زیر واکاوی و تجربه می شوند :

 

  • آیا مطالعه نظریات و کتابهای متعدد به انسان کمک می کند؟
  • چرا نظریه پردازی و مطالعه مشکل انسان را حل نمی کند؟
  • چرا علم تا کنون نتوانسته است مشکل انسان را حل کند؟
  • چرا نظریه و مطالعه، انسان را بیشتر تماشاگر می کند تا بازیگر؟
  • تحول واقعی چیست و چگونه اتفاق می افتد ؟
  • محورهای تحول کدامند و چگونه می توان آنها را در زندگی مستقر کرد ؟
  • موانع تحول کدامند و چگونه می توان آنها را رفع کرد ؟
  • چگونه معنی زندگی در جریان تحول به تدریج شکل می گیرد ؟
  • آیا تحول یک پدیده اراده کردنی و خواستنی است ؟
  • نتیجه تحول آزادی در بودن و آزادی در رفتار است. چگونه این آزادی بدست می اید؟

مخاطب دوره چه کسانی هستند؟

این دوره بنا به درخواست هموطنان عزیزی  که در شهرستانها هستند و نمی توانند در کلاسهای حضوری شرکت کنند طراحی شده است. این دوره به صورت آمیخته (کلاسهای حضوری و مجازی) برگزار می شود و شرکت کنندگان دو ماه با استفاده از نرم افزار gotoclass وارد گفتگوهای تحولی می شوند و تمرین های مختلفی را انجام میدهند. استاد دوره و همکاران ایشان با ارایه ویدئوهای بروز و مناسب، مطالب دوره را برای شرکت کنندگان ارایه می کنند. پس از ارایه هر درس یک فروم پرسش و پاسخ باز می شود و شرکت کنندگان می توانند پرسشهای خود را مطرح کنند و اگر تجربه ای دارند با دیگران سهیم شوند. برای ارتباط واقعی اساتید و همکاران ایشان سه جلسه چهار ساعته کلاس حضوری پیش بینی شده است.