لیست دوره‎ های پکیج های آموزشی

جمعا 9 دوره یافت شد. در حال نمایش دوره ی 1 تا 9
پکیج جامع شروع شبکه
پکیج جامع شروع شبکه
دوره تربیت مهندسین حوزه کار با تجهیزات شبکه سیسکو متشکل از دوره های CCNA 200-301, CCNP ENCOR,CCNP ENARSI
دوره تربیت مهندسین حوزه کار با تجهیزات شبکه سیسکو متشکل از دوره های CCNA 200-301, CCNP ENCOR,CCNP ENARSI
دوره جامع متخصص سیسکو شامل دوره های: CCNA 200-301, CCNP ENCORE, CCNP ENARSI, CCNP SDWAN300