کمپین آغاز سال تحصیلی جدید

تقویم دوره های Security

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره تخصصی و پیشرفته تست نفوذ وب SANS SEC642
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1058 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 24،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه چهارشنبه 1398/10/18 از ساعت 8:30 تا 18:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره حرفه ای تست نفوذ موبایل SANS SEC 575
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1063 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 24،000،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه شنبه 1398/11/05 از ساعت 8:30 تا 18:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره حرفه ای تست نفوذ و اتوماسیون با پایتون SANS SEC573
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1059 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 24،000،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه شنبه 1398/10/14 از ساعت 8:30 تا 18:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره حرفه ای تست نفوذ وب SANS SEC 542
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1062 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 24،000،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه شنبه 1398/08/25 از ساعت 8:30 تا 18:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره SANS Forensics Pack
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra955 فریبرز فلاح زاده 120 ساعت 58،500،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/07/11 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره تست نفوذ SANS Security Pack
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1014 فریبرز فلاح زاده 120 ساعت 58،500،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/07/11 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CEH ای سی کانسیل | EC-Council Certified Ethical Hacker
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra945 فریبرز فلاح زاده 40 ساعت 13،000،000 ریال شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه چهارشنبه 1398/07/10 از ساعت 8:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام