تقویم دوره های Linux

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره LPIC2 لینوکس | Linux Engineer
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra976 پیمان هوشمندی راد 50 ساعت 12،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1398/05/22 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra980 امین شاطری 50 ساعت 12،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/06/28 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra841 پیمان هوشمندی راد 60 ساعت 12،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/04/20 از ساعت 9:0 تا 15:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزشی LPIC | دوره LPIC1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra979 امین شاطری 50 ساعت 11،900،000 ریال جمعه جمعه 1398/06/15 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra977 پیمان هوشمندی راد 50 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/07/18 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام