کمپین نوروز 99 با ارژنگ

تقویم دوره های Linux

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره LPIC2 لینوکس | Linux Engineer
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1182 امین شاطری 50 ساعت 12،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1399/01/28 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1183 پیمان هوشمندی راد 50 ساعت 12،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1399/01/24 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزشی LPIC | دوره LPIC1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1181 امین شاطری 50 ساعت 11،900،000 ریال جمعه جمعه 1399/01/29 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1186 پیمان هوشمندی راد 50 ساعت 11،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1399/03/04 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1167 پیمان هوشمندی راد 50 ساعت 11،900،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1398/11/26 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام