تقویم دوره های Linux

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره LPIC2 لینوکس | Linux Engineer
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra980 امین شاطری 50 ساعت 12،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/06/28 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزشی LPIC | دوره LPIC1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra979 امین شاطری 50 ساعت 11،900،000 ریال جمعه جمعه 1398/06/15 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra977 پیمان هوشمندی راد 50 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/08/23 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام