تقویم دوره های Linux

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره LPIC2 لینوکس | Linux Engineer
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra841 پیمان هوشمندی راد 60 ساعت 12،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/02/26 از ساعت 9:0 تا 15:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra907 امین شاطری 60 ساعت 12،900،000 ریال جمعه جمعه 1398/02/13 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزشی LPIC | دوره LPIC1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra843 پیمان هوشمندی راد 60 ساعت 11،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1398/02/17 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام