تقویم دوره های HP

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره HP (اچ پی) | Proliant ml/dl/sl Server
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra852 مرتضی فرگام جمشیدی 24 ساعت 9،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/02/16 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Managing HPE 3PAR StoreServ l
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra928 امیرحسین کیاه 24 ساعت 11،900،000 ریال چهارشنبه چهارشنبه 1398/03/01 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Managing HPE 3PAR StoreServ II
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra548 امیرحسین کیاه 16 ساعت 11،900،000 ریال جمعه جمعه 1398/02/13 از ساعت 8:0 تا 16:0 اطلاعات دوره ثبت نام