تقویم دوره های Cisco 2020

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
پک دوره CCNP Enterprise سیسکو | ENCOR + ENARSI
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1434 حامد بنی فاطمی آنلاین (لایو) 120 ساعت 35،000،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1400/02/25 از 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA سیسکو | دوره CCNA 200-301
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1433 حامد بنی فاطمی آنلاین (لایو) 60 ساعت 13،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1400/02/19 از 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام