تقویم دوره های Programming

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره‌ی مقدماتی Data Analysis with Pandas and Python
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1163 فرشید میدانی 30 ساعت 9،900،000 ریال چهارشنبه چهارشنبه 1398/11/16 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزش پایتون | دوره مقدماتی پایتون
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1184 پیمان هوشمندی راد 40 ساعت 9،900،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1399/03/17 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره برنامه نویسی پایتون | Advanced Python Topics
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1185 پیمان هوشمندی راد 40 ساعت 12،870،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1399/04/21 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام