جشنواره نوروز

تقویم دوره های CompTIA (شاخه: Networking)

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره آموزش A+ کامپتیا | CompTIA A+
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra961 صابر عابدی 40 ساعت 6،370،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/04/13 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra913 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 3،900،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1398/04/01 از ساعت 14:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra889 محمد صمیمی 30 ساعت 3،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/04/20 از ساعت 15:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام