تقویم دوره های CompTIA (شاخه: Networking)

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره Cloud+ کامپتیا | CompTIA Cloud+
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra799 محمد حسن نامجو 30 ساعت 8،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/02/05 از ساعت 13:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزش A+ کامپتیا | CompTIA A+
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra919 صابر عابدی 40 ساعت 4،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/02/05 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra889 محمد صمیمی 30 ساعت 3،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/04/20 از ساعت 15:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra913 هادی شجاعی سرابی 30 ساعت 3،000،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/03/19 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra912 محمد صمیمی 30 ساعت 3،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/02/16 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra909 محمد حسن نامجو 30 ساعت 3،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه چهارشنبه 1398/02/04 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام