جشنواره نوروز

تقویم دوره های CompTIA

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره Cloud+ کامپتیا | CompTIA Cloud+
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra799 محمد حسن نامجو 30 ساعت 8،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/02/05 از ساعت 13:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
آموزش Storage+ | دوره CompTIA Storage Plus
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra795 محمد کوهی 16 ساعت 8،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/02/05 از ساعت 8:0 تا 12:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra889 محمد صمیمی 30 ساعت 3،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/04/13 از ساعت 15:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام