تقویم دوره های CompTIA

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1429 فرزاد کافی آنلاین (لایو) 30 ساعت 4،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1400/02/11 از 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
...
Tra1470 محمد صمیمی آنلاین (لایو) 30 ساعت 4،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1400/03/20 از 16:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
...
Tra1471 فرزاد کافی آنلاین (لایو) 30 ساعت 4،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1400/03/08 از 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام