جشنواره نوروز

تقویم دوره های CompTIA

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره Cloud+ کامپتیا | CompTIA Cloud+
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra799 محمد حسن نامجو 30 ساعت 8،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/04/06 از ساعت 13:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
آموزش Storage+ | دوره CompTIA Storage Plus
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra795 محمد کوهی 16 ساعت 10،400،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/04/06 از ساعت 8:0 تا 12:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزش A+ کامپتیا | CompTIA A+
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra961 صابر عابدی 40 ساعت 6،370،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/04/13 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra913 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 3،900،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1398/04/01 از ساعت 14:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra889 محمد صمیمی 30 ساعت 3،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/04/20 از ساعت 15:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام