جشنواره پاییزه ارژنگ

تقویم دوره های CompTIA

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره security+ | آموزش security+| دوره CompTIA Security+
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1103 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 6،370،000 ریال چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه چهارشنبه 1398/11/16 از ساعت 8:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزش A+ کامپتیا | CompTIA A+
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1126 صابر عابدی 40 ساعت 6،370،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/09/28 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1136 فرزاد کافی 30 ساعت 3،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/10/05 از ساعت 15:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1119 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 3،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1398/10/03 از ساعت 14:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام