تقویم دوره های Microsoft

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره SQL Server Design and Querying
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra957 فرید طالب لو 40 ساعت 14،170،000 ریال جمعه جمعه 1398/08/17 از ساعت 9:0 تا 13:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره هوش تجاری Business Intelligence
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra949 فرید طالب لو 60 ساعت 16،000،000 ریال جمعه جمعه 1398/06/08 از ساعت 15:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره SQL SERVER Administration 2017 
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra896 فرید طالب لو 40 ساعت 14،170،000 ریال جمعه جمعه 1398/06/08 از ساعت 9:0 تا 13:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره MCSE مایکروسافت | Microsoft Certified Solution Expert 2016
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1005 محمد صمیمی 200 ساعت 35،000،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1398/07/02 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام