تقویم دوره های Microsoft

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره MCSE مایکروسافت | Microsoft Certified Solution Expert 2016
وضعیت کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1416 محمد صمیمی آنلاین (لایو) 220 ساعت 40،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه جمعه 1400/05/08 از 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام