تقویم دوره های VMware

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره مجازی سازی با vSphere 6.7 وی ام ویر | Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra862 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 22،100،000 ریال دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1398/07/15 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra917 علی حامدی 60 ساعت 22،100،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه شنبه 1398/04/22 از ساعت 9:0 تا 17:30 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra828 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 22،100،000 ریال دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1398/04/10 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra853 مرتضی فرگام جمشیدی 60 ساعت 22،100،000 ریال جمعه جمعه 1398/04/14 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra885 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 22،100،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/04/13 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
پکیج رسمی و بین المللی مدرک VCP-DCV6.5 در ایران
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra956 مهرداد توکلی 32 ساعت 292،500،000 ریال سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه سه شنبه 1398/05/29 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره NSX وی ام ویر | VMware NSX: Install, Configure, Manage V6.4.1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra847 علی حامدی 50 ساعت 32،500،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/05/28 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra825 علی حامدی 50 ساعت 32،500،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/04/20 از ساعت 9:0 تا 13:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Horizon وی ام ویر | VMware Horizon 6 Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra895 مرتضی فرگام جمشیدی 40 ساعت 18،070،000 ریال چهارشنبه چهارشنبه 1398/04/12 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره vSphere 6.7 وی ام ویر | VMware vSphere: Optimize and Scale
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra850 مهرداد توکلی 60 ساعت 21،710،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/04/13 از ساعت 15:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra861 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 21،710،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/07/18 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام