کمپین نوروز 99 با ارژنگ

تقویم دوره های VMware

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره مجازی سازی با vSphere 6.7 وی ام ویر | Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1090 علیرضا کمال پور 60 ساعت 22،100،000 ریال سه شنبه سه شنبه 1398/11/15 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1123 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 22،100،000 ریال دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1398/11/07 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع VMware vSphere V 6.7
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1190 علی حامدی 80 ساعت 28،080،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1399/02/21 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1117 علی حامدی 80 ساعت 28،080،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/11/13 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره NSX وی ام ویر | VMware NSX: Install, Configure, Manage V6.4.1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1135 امیرحسین کیاه 50 ساعت 32،500،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/11/07 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1118 علی حامدی 50 ساعت 32،500،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/11/14 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Horizon وی ام ویر | VMware Horizon 6 Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1192 مرتضی فرگام جمشیدی 40 ساعت 18،070،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/12/05 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره vSphere 6.7 وی ام ویر | VMware vSphere: Optimize and Scale
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1168 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 21،710،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/12/15 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام