تقویم دوره های VMware

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره مجازی سازی با vSphere 6.7 وی ام ویر | Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra847 علی حامدی 60 ساعت 17،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/05/21 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra885 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 17،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/02/12 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra846 علی حامدی 60 ساعت 17،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/02/16 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra862 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 17،000،000 ریال دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1398/04/17 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra849 مهرداد توکلی 60 ساعت 17،000،000 ریال یکشنبه يكشنبه 1398/02/29 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra917 علی حامدی 60 ساعت 17،000،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه شنبه 1398/02/28 از ساعت 9:0 تا 17:30 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra828 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 17،000،000 ریال دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1398/02/09 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra853 مرتضی فرگام جمشیدی 60 ساعت 17،000،000 ریال جمعه جمعه 1398/02/06 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع VMware vSphere V 6.7
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra848 علی حامدی 80 ساعت 21،600،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/04/09 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره NSX وی ام ویر | VMware NSX: Install, Configure, Manage V6.4.1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra825 علی حامدی 50 ساعت 25،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/02/19 از ساعت 9:0 تا 13:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Horizon وی ام ویر | VMware Horizon 6 Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra895 مرتضی فرگام جمشیدی 40 ساعت 13،900،000 ریال شنبه شنبه 1398/03/18 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره vSphere 6.5 وی ام ویر | VMware vSphere: Optimize and Scale
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra850 مهرداد توکلی 60 ساعت 16،700،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/03/30 از ساعت 15:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra927 امیرحسین کیاه 60 ساعت 16،700،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/02/30 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra861 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 16،700،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/02/26 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام