تقویم دوره های Cisco (شاخه: CCNA Routing and Switching) (استاد: بنی فاطمی)

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره CCNA سیسکو - CCNA Routing and Switching
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1013 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/06/07 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra981 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 13،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1398/06/26 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام