تقویم دوره های Cisco

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره جامع روتینگ و سویچینگ سیسکو از CCNA R&S تا CCIE R&S
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra934 فریبرز فلاح زاده 120 ساعت 58،500،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1398/05/05 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Cisco ISE 2.4 سیسکو
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra881 کاوه اصلاحی 40 ساعت 24،700،000 ریال سه شنبه دوشنبه 1398/04/31 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
پکیج CCNP تا CCIE سیسکو | Zero To Hero
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra958 کاوه اصلاحی 200 ساعت 51،350،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/06/07 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره IWAN سیسکو | (Cisco's IWAN (Intelligent WAN
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra726 کاوه اصلاحی 44 ساعت 35،100،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/05/17 از ساعت 8:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آمادگی آزمون CCNA
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra993 کاوه اصلاحی 24 ساعت 13،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/04/30 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA & Network Plus
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1009 فرزاد کافی 80 ساعت 16،900،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1398/05/12 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1008 محمد صمیمی 80 ساعت 16،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/09/14 از ساعت 15:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP | دوره آموزشی CCNP PACK
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra982 حامد بنی فاطمی 120 ساعت 31،200،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1398/06/23 از ساعت 16:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع CCNA Collaboration
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra983 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 18،000،000 ریال چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه چهارشنبه 1398/06/20 از ساعت 8:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA سیسکو - CCNA Routing and Switching
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra981 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 13،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1398/06/26 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra888 محمد صمیمی 60 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/06/14 از ساعت 15:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1007 محمد صمیمی 60 ساعت 13،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/07/28 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام