کمپین آغاز سال تحصیلی جدید

تقویم دوره های Cisco

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره Firepower(SSNGFW)
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1062 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 24،000،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه شنبه 1398/08/25 از ساعت 8:30 تا 18:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع مهندسی شبکه
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1055 محمد صمیمی 300 ساعت 40،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1398/07/13 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع روتینگ و سویچینگ سیسکو از CCNA R&S تا CCIE R&S
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra934 فریبرز فلاح زاده 120 ساعت 58،500،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه چهارشنبه 1398/07/03 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع امنیت سیسکو از CCNA Security تا CCIE Security
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1034 فریبرز فلاح زاده 120 ساعت 58،500،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/06/31 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Cisco ISE 2.4 سیسکو
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra881 کاوه اصلاحی 40 ساعت 24،700،000 ریال سه شنبه سه شنبه 1398/07/02 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA Data Center | سیسکو دیتا سنتر
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1050 امیرحسین کیاه 40 ساعت 13،900،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/07/15 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره IWAN سیسکو | (Cisco's IWAN (Intelligent WAN
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra726 کاوه اصلاحی 44 ساعت 35،100،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/06/28 از ساعت 8:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA & Network Plus
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1009 فرزاد کافی 80 ساعت 16،900،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1398/07/01 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1008 محمد صمیمی 80 ساعت 16،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/09/14 از ساعت 15:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP | دوره آموزشی CCNP PACK
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1012 حامد بنی فاطمی 120 ساعت 31،200،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/07/18 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra982 حامد بنی فاطمی 120 ساعت 31،200،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1398/06/30 از ساعت 16:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع CCNA Collaboration
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra983 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 18،000،000 ریال چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه چهارشنبه 1398/06/27 از ساعت 8:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA سیسکو - CCNA Routing and Switching
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1036 هادی شجاعی سرابی 60 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/07/11 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1013 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/07/04 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1007 محمد صمیمی 60 ساعت 13،900،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1398/08/04 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1039 فرزاد کافی 60 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/07/04 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام