تقویم دوره های Cisco

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره جامع روتینگ و سویچینگ سیسکو از CCNA R&S تا CCIE R&S
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra934 فریبرز فلاح زاده 120 ساعت 45،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1398/03/18 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع امنیت سیسکو از CCNA Security تا CCIE Security
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra935 فریبرز فلاح زاده 120 ساعت 45،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/03/23 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Cisco ISE 2.4 سیسکو
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra881 کاوه اصلاحی 40 ساعت 19،000،000 ریال سه شنبه سه شنبه 1398/03/21 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره IWAN سیسکو | (Cisco's IWAN (Intelligent WAN
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra726 کاوه اصلاحی 44 ساعت 27،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/05/17 از ساعت 8:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA & Network Plus
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra921 فرزاد کافی 80 ساعت 13،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه چهارشنبه 1398/03/08 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCIE R&S سیسکو | Cisco CCIE R&S
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra715 فریبرز فلاح زاده 100 ساعت 27،500،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1398/03/28 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP | دوره آموزشی CCNP PACK
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra821 حامد بنی فاطمی 120 ساعت 24،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/03/09 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره DCICT سیسکو | Introducing Cisco Data Center Technologies v6.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra938 وحید توجهی 40 ساعت 10،900،000 ریال سه شنبه سه شنبه 1398/03/07 از ساعت 17:30 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA سیسکو - CCNA Routing and Switching
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra819 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 11،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/03/19 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra937 هادی شجاعی سرابی 60 ساعت 11،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/04/23 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra888 محمد صمیمی 60 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/04/20 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra939 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/03/30 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره IINS سیسکو | دوره CCNA Security
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra773 فریبرز فلاح زاده 60 ساعت 10،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1398/03/07 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام