تقویم کلی دوره ها

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره تستی سیستم جدید
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra977 پیمان هوشمندی راد 50 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/08/23 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جدید Securing Email with Cisco Email Security Appliance (SESA 300-720)
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1083 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 28،000،000 ریال چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه چهارشنبه 1398/10/11 از ساعت 8:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع 2020 Cisco Collaboration
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1082 فریبرز فلاح زاده 120 ساعت 58،500،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/10/01 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Firepower (SSNGFW)
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1062 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 24،000،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه شنبه 1398/08/25 از ساعت 8:30 تا 18:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع مهندسی شبکه
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1055 محمد صمیمی 300 ساعت 40،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه چهارشنبه 1398/07/24 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع روتینگ و سویچینگ سیسکو از CCNA R&S تا CCIE R&S
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra934 فریبرز فلاح زاده 120 ساعت 58،500،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1398/07/29 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع امنیت سیسکو از CCNA Security تا CCIE Security
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1034 فریبرز فلاح زاده 120 ساعت 58،500،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/08/12 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA & Network Plus
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1008 محمد صمیمی 80 ساعت 16،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/09/14 از ساعت 15:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP | دوره آموزشی CCNP PACK
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1012 حامد بنی فاطمی 120 ساعت 31،200،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/08/02 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع CCNA Collaboration
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1084 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 18،000،000 ریال چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه چهارشنبه 1398/09/27 از ساعت 8:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA سیسکو - CCNA Routing and Switching
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1007 محمد صمیمی 60 ساعت 13،900،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1398/08/25 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1036 هادی شجاعی سرابی 60 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/08/09 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره تخصصی و پیشرفته تست نفوذ وب SANS SEC642
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1058 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 24،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه چهارشنبه 1398/10/18 از ساعت 8:30 تا 18:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره حرفه ای تست نفوذ موبایل SANS SEC 575
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1063 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 24،000،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه شنبه 1398/11/05 از ساعت 8:30 تا 18:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره مقدماتی و پیشرفته برنامه نویسی پایتون SANS SEC573
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1059 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 24،000،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه شنبه 1398/10/14 از ساعت 8:30 تا 18:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره حرفه ای تست نفوذ وب SANS SEC 542
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1062 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 24،000،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه شنبه 1398/08/25 از ساعت 8:30 تا 18:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره SANS Forensics Pack
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra955 فریبرز فلاح زاده 120 ساعت 58،500،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/08/02 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره تست نفوذ SANS Security Pack
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1072 فریبرز فلاح زاده 120 ساعت 58،500،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/10/12 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CEH ای سی کانسیل | EC-Council Certified Ethical Hacker
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1085 فریبرز فلاح زاده 40 ساعت 13،000،000 ریال شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه چهارشنبه 1398/10/25 از ساعت 8:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra945 فریبرز فلاح زاده 40 ساعت 13،000،000 ریال شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه چهارشنبه 1398/08/15 از ساعت 8:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزش PHP
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra969 میثم منصف 60 ساعت 13،900،000 ریال سه شنبه سه شنبه 1398/08/07 از ساعت 16:30 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره پروژه محور اندروید | آموزش برنامه نویسی اندروید
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra972 سبحان مرادی 60 ساعت 18،000،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/08/12 از ساعت 18:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزش Node.js
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra970 میثم منصف 100 ساعت 24،900،000 ریال جمعه جمعه 1398/08/10 از ساعت 9:0 تا 13:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزش Flutter | آموزش فلاتر
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra973 سبحان مرادی 40 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/08/16 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزشی ری اکت | دوره React Js
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1045 سعید روحانی 80 ساعت 24،500،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1398/07/23 از ساعت 16:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
آموزش طراحی رابط کاربری (UI) وب سایت و موبایل | User Interface Design
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1043 وحید مهراد 30 ساعت 12،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/08/02 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره دیجیتال مارکتینگ
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra971 علی عبدالرزاق 48 ساعت 12،900،000 ریال یکشنبه، چهارشنبه سه شنبه 1398/07/30 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره اوراکل Oracle workshop I +ASM+New Feature 12c
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra947 سعید افروغ 55 ساعت 26،000،000 ریال جمعه جمعه 1398/08/17 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره مجازی سازی با vSphere 6.7 وی ام ویر | Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1087 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 22،100،000 ریال دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1398/09/18 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1086 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 22،100،000 ریال دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1398/09/18 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره NSX وی ام ویر | VMware NSX: Install, Configure, Manage V6.4.1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra847 علی حامدی 50 ساعت 32،500،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/08/20 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Horizon وی ام ویر | VMware Horizon 6 Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra895 مرتضی فرگام جمشیدی 40 ساعت 18،070،000 ریال چهارشنبه چهارشنبه 1398/08/01 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره vSphere 6.7 وی ام ویر | VMware vSphere: Optimize and Scale
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra861 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 21،710،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/08/23 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1067 مرتضی فرگام جمشیدی 60 ساعت 21،710،000 ریال جمعه جمعه 1398/08/03 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزش پایتون | دوره مقدماتی پایتون
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1074 پیمان هوشمندی راد 40 ساعت 12،870،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/08/26 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره برنامه نویسی پایتون | Advanced Python Topics
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra978 پیمان هوشمندی راد 40 ساعت 12،870،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1398/08/18 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزش A+ کامپتیا | CompTIA A+
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1037 صابر عابدی 40 ساعت 6،370،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/07/25 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1028 فرزاد کافی 30 ساعت 3،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/08/02 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1006 محمد صمیمی 30 ساعت 3،900،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1398/07/29 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1048 پوریا استکی 30 ساعت 3،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/08/05 از ساعت 14:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra1035 هادی شجاعی سرابی 30 ساعت 3،900،000 ریال چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه چهارشنبه 1398/08/01 از ساعت 8:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره EMC (ای ام سی) | VNX Block Storage Management
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra960 محمد هزارسلطانی 32 ساعت 34،970،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/08/23 از ساعت 9:0 تا 13:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره EMC (ای ام سی) | Unity Deep Dive
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1081 علی حامدی 40 ساعت 27،300،000 ریال چهارشنبه چهارشنبه 1398/08/29 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Proliant ml/dl/sl Server
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1032 مرتضی فرگام جمشیدی 24 ساعت 11،700،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/07/29 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | HPE Accelerated SAN Essentials
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1069 امیرحسین کیاه 40 ساعت 10،500،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/08/06 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره LPIC2 لینوکس | Linux Engineer
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra980 امین شاطری 50 ساعت 12،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/07/25 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزشی LPIC | دوره LPIC1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra977 پیمان هوشمندی راد 50 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/08/23 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام