تقویم کلی دوره ها

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
آموزش Storage+ | دوره CompTIA Storage Plus
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra795 محمد کوهی 16 ساعت 8،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1397/09/29 از ساعت 8:0 تا 12:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra720 محمد صمیمی 30 ساعت 3،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/10/13 از ساعت 15:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
آموزش طراحی رابط کاربری (UI) سایت | User Interface Design
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra792 علیرضا بخشی 30 ساعت 9،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/10/06 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره وردپرس
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra789 علیرضا حمداللهی 40 ساعت 10،900،000 ریال شنبه، دوشنبه دوشنبه 1397/09/26 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع طراحی وب | طبق سرفصل های ۳ آزمون بین المللی CIW
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra742 شهرام انهاری 100 ساعت 18،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/09/22 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra767 شهرام انهاری 100 ساعت 18،000،000 ریال جمعه جمعه 1397/10/21 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره SQL SERVER Administration 2017 
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra764 فرید طالب لو 40 ساعت 10،900،000 ریال جمعه جمعه 1397/09/23 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
کارگاه بازآموزی دوره MCSA 2016
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra716 هادی شجاعی سرابی 30 ساعت 5،000،000 ریال جمعه جمعه 1397/10/07 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره SCCM | آموزش SCCM
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra693 هادی شجاعی سرابی 60 ساعت 11،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1397/10/25 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره MCSA 2016 | پک دوره مایکروسافت Windows Server 2016
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra788 محمد صمیمی 180 ساعت 22،500،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1397/10/06 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره MCSE مایکروسافت | Microsoft Certified Solution Expert 2016
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra479 هادی شجاعی سرابی 240 ساعت 30،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1397/09/24 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
کارگاه آموزشی امنیت در ساختار محصول VMware vSphere
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra760 مهرداد توکلی 20 ساعت 13،000،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه شنبه 1397/10/29 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره مجازی سازی با vSphere 6.7 وی ام ویر | Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra798 مهرداد توکلی 60 ساعت 17،000،000 ریال سه شنبه سه شنبه 1397/10/11 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Horizon وی ام ویر | VMware Horizon 6 Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra785 مرتضی فرگام جمشیدی 40 ساعت 13،900،000 ریال شنبه شنبه 1397/10/15 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره vSphere 6.5 وی ام ویر | VMware vSphere: Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra498 مرتضی فرگام جمشیدی 50 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/10/06 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra696 محمد حسن نامجو 50 ساعت 13،900،000 ریال شنبه شنبه 1397/10/01 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra695 سید بهرام ارفعی 50 ساعت 13،900،000 ریال دوشنبه، چهارشنبه چهارشنبه 1397/09/21 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra481 نامشخص 50 ساعت 13،900،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه شنبه 1397/10/01 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره vSphere 6.5 وی ام ویر | VMware vSphere: Optimize and Scale
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra698 مهرداد توکلی 60 ساعت 16،700،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/09/29 از ساعت 15:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCIE Security
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra713 فریبرز فلاح زاده 80 ساعت 45،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1397/10/10 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
پکیج CCNP تا CCIE سیسکو | Zero To Hero
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra786 کاوه اصلاحی 200 ساعت 39،500،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1397/10/23 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA Data Center | سیسکو دیتا سنتر
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra505 امیرحسین کیاه 60 ساعت 11،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1397/09/29 از ساعت 8:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره IWAN سیسکو | (Cisco's IWAN (Intelligent WAN
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra726 کاوه اصلاحی 44 ساعت 27،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1397/11/04 از ساعت 8:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA & Network Plus
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra694 هادی شجاعی سرابی 80 ساعت 11،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1397/09/29 از ساعت 15:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP | دوره آموزشی CCNP PACK
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra679 کاوه اصلاحی 120 ساعت 24،000،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1397/11/06 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra682 حامد بنی فاطمی 120 ساعت 24،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1397/09/29 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره BGP سیسکو | Configuring BGP on Cisco Routers v4.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra494 کاوه اصلاحی 50 ساعت 13،500،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1397/09/26 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP ROUTE سیسکو | Implementing Cisco IP Routing v2.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra768 حامد بنی فاطمی 50 ساعت 10،900،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه شنبه 1397/09/24 از ساعت 8:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA سیسکو - CCNA Routing and Switching
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra794 محمد صمیمی 60 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/10/20 از ساعت 15:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra769 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1397/10/13 از ساعت 14:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra759 محمد صمیمی 60 ساعت 11،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1397/09/25 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra681 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 11،900،000 ریال شنبه، چهارشنبه چهارشنبه 1397/09/28 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره IINS سیسکو | دوره CCNA Security
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra773 فریبرز فلاح زاده 60 ساعت 10،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1397/09/25 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزش پایتون | دوره مقدماتی پایتون
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra772 پیمان هوشمندی راد 40 ساعت 9،900،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1397/11/13 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره security+ | آموزش security+| دوره CompTIA Security+
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra787 محمد حسن نامجو 30 ساعت 4،900،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1397/10/08 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CEH ای سی کانسیل | EC-Council Certified Ethical Hacker
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra630 فریبرز فلاح زاده 40 ساعت 10،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه چهارشنبه 1397/09/28 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Proliant ml/dl/sl Server
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra644 امیرحسین کیاه 24 ساعت 9،000،000 ریال چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه چهارشنبه 1397/09/28 از ساعت 8:0 تا 16:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Managing HPE 3PAR StoreServ l
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra511 امیرحسین کیاه 24 ساعت 11،900،000 ریال جمعه جمعه 1397/09/30 از ساعت 8:0 تا 16:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Managing HPE 3PAR StoreServ II
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra548 امیرحسین کیاه 24 ساعت 11،900،000 ریال چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه چهارشنبه 1397/10/05 از ساعت 8:0 تا 16:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | HPE Accelerated SAN Essentials
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra766 امیرحسین کیاه 40 ساعت 10،500،000 ریال دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1397/10/03 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع جونیپر | Juniper
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra663 یونس نظریان امیری 88 ساعت 28،000،000 ریال جمعه جمعه 1397/10/14 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره LPIC2 لینوکس | Linux Engineer
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra638 امین شاطری 60 ساعت 12،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/09/22 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra771 پیمان هوشمندی راد 60 ساعت 12،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1397/10/16 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزشی LPIC | دوره LPIC1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra636 پیمان هوشمندی راد 60 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/11/11 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra399 امین شاطری 60 ساعت 11،900،000 ریال جمعه جمعه 1397/09/23 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره ITIL Foundation
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra645 آرش دهقان 24 ساعت 8،900،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1397/09/26 از ساعت 16:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره EMC (ای ام سی) | Unity Deep Dive
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra725 امیرحسین کیاه 40 ساعت 21،000،000 ریال چهارشنبه چهارشنبه 1397/09/21 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره EMC (ای ام سی) | Information Storage and Management v3
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra604 امیرحسین کیاه 40 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/10/20 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra467 علی حامدی 40 ساعت 11،900،000 ریال شنبه، چهارشنبه چهارشنبه 1397/09/28 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام