جشنواره نوروز

تقویم کلی دوره ها

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره Cisco ISE 2.4 سیسکو
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra881 کاوه اصلاحی 40 ساعت 19،000،000 ریال سه شنبه سه شنبه 1398/02/03 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره IWAN سیسکو | (Cisco's IWAN (Intelligent WAN
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra726 کاوه اصلاحی 44 ساعت 27،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/02/05 از ساعت 8:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCIE R&S سیسکو | Cisco CCIE R&S
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra715 فریبرز فلاح زاده 100 ساعت 27،500،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/01/25 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP | دوره آموزشی CCNP PACK
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra821 حامد بنی فاطمی 120 ساعت 24،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/02/12 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra820 حامد بنی فاطمی 120 ساعت 24،000،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1398/01/31 از ساعت 16:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره BGP سیسکو | Configuring BGP on Cisco Routers v4.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra494 کاوه اصلاحی 50 ساعت 13،500،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1397/12/06 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP ROUTE سیسکو | Implementing Cisco IP Routing v2.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra768 حامد بنی فاطمی 50 ساعت 10،900،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه شنبه 1397/12/04 از ساعت 8:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA سیسکو - CCNA Routing and Switching
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra818 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/01/29 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra794 محمد صمیمی 80 ساعت 13،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/12/02 از ساعت 15:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra888 محمد صمیمی 60 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/02/12 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra819 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 11،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/02/15 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
کمپ نوروزی لینوکس | LPIC1 با 25% تخفیف
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra838 امین شاطری 50 ساعت 8،920،000 ریال دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه دوشنبه 1398/01/05 از ساعت 9:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام
کمپ نوروزی مجازی سازی | VMware VSphere 6.7 با 25% تخفیف
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra836 سید بهرام ارفعی 50 ساعت 12،750،000 ریال دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه دوشنبه 1398/01/05 از ساعت 9:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام
کمپ نوروزی سیسکو | CCNA R&S با 25% تخفیف
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra863 محمد صمیمی 50 ساعت 8،920،000 ریال دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه دوشنبه 1398/01/05 از ساعت 9:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra837 حامد بنی فاطمی 50 ساعت 8،920،000 ریال دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه دوشنبه 1398/01/05 از ساعت 9:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام
کمپ نوروزی نتورک | Network Plus با 50% تخفیف
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra834 فریبرز فلاح زاده 30 ساعت 1،500،000 ریال سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه سه شنبه 1398/01/06 از ساعت 9:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Cloud+ کامپتیا | CompTIA Cloud+
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra799 محمد حسن نامجو 30 ساعت 8،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/02/05 از ساعت 13:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
آموزش Storage+ | دوره CompTIA Storage Plus
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra795 محمد کوهی 16 ساعت 8،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/02/05 از ساعت 8:0 تا 12:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra889 محمد صمیمی 30 ساعت 3،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/04/13 از ساعت 15:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
آموزش طراحی رابط کاربری (UI) سایت | User Interface Design
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra894 وحید مهراد 30 ساعت 9،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/01/29 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره وردپرس
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra893 علیرضا حمداللهی 40 ساعت 10،900،000 ریال شنبه، دوشنبه دوشنبه 1398/02/02 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره مجازی سازی با vSphere 6.7 وی ام ویر | Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra853 مرتضی فرگام جمشیدی 60 ساعت 17،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/01/29 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra885 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 17،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/02/05 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra847 علی حامدی 60 ساعت 17،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/05/21 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra862 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 17،000،000 ریال دوشنبه، چهارشنبه چهارشنبه 1398/03/01 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra828 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 17،000،000 ریال دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1397/12/06 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra846 علی حامدی 60 ساعت 17،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/02/02 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra849 مهرداد توکلی 60 ساعت 17،000،000 ریال سه شنبه سه شنبه 1398/02/31 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع VMware vSphere V 6.7
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra845 علی حامدی 80 ساعت 21،600،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/02/01 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra848 علی حامدی 80 ساعت 21،600،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/04/09 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره NSX وی ام ویر | VMware NSX: Install, Configure, Manage V6.4.1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra825 علی حامدی 50 ساعت 25،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/02/05 از ساعت 9:0 تا 13:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Horizon وی ام ویر | VMware Horizon 6 Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra895 مرتضی فرگام جمشیدی 40 ساعت 13،900،000 ریال شنبه شنبه 1398/02/21 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره vSphere 6.5 وی ام ویر | VMware vSphere: Optimize and Scale
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra850 مهرداد توکلی 60 ساعت 16،700،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/02/26 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra861 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 16،700،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/02/26 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزش پایتون | دوره مقدماتی پایتون
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra844 پیمان هوشمندی راد 40 ساعت 9،900،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1398/03/25 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره برنامه نویسی پایتون | Advanced Python Topics
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra842 پیمان هوشمندی راد 40 ساعت 9،900،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1398/02/07 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Proliant ml/dl/sl Server
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra852 مرتضی فرگام جمشیدی 24 ساعت 9،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/01/26 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Managing HPE 3PAR StoreServ II
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra548 امیرحسین کیاه 16 ساعت 11،900،000 ریال جمعه جمعه 1398/02/13 از ساعت 8:0 تا 16:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره MCSE مایکروسافت | Microsoft Certified Solution Expert 2016
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra887 محمد صمیمی 240 ساعت 3،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1398/01/31 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra813 هادی شجاعی سرابی 240 ساعت 30،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1397/12/11 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره LPIC2 لینوکس | Linux Engineer
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra841 پیمان هوشمندی راد 60 ساعت 12،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/02/26 از ساعت 9:0 تا 15:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزشی LPIC | دوره LPIC1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra843 پیمان هوشمندی راد 60 ساعت 11،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/02/08 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره میکروتیک MTCNA | آموزش MTCNA
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra822 فرزاد حیدری 24 ساعت 7،000،000 ریال دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه دوشنبه 1397/12/06 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره ITIL Foundation
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra870 آرش دهقان 24 ساعت 8،900،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/02/02 از ساعت 16:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره EMC (ای ام سی) | Information Storage and Management v3
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra604 امیرحسین کیاه 40 ساعت 11،900،000 ریال جمعه جمعه 1397/12/10 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام