تقویم کلی دوره ها

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره CCIE Security
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra713 فریبرز فلاح زاده 80 ساعت 45،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1397/10/10 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA Data Center | سیسکو دیتا سنتر
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra505 امیرحسین کیاه 60 ساعت 11،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1397/08/10 از ساعت 8:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA & Network Plus
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra691 فرزاد کافی 80 ساعت 11،000،000 ریال شنبه، دوشنبه شنبه 1397/08/12 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra694 هادی شجاعی سرابی 80 ساعت 11،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1397/08/03 از ساعت 15:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP | دوره آموزشی CCNP PACK
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra679 کاوه اصلاحی 120 ساعت 24،000،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1397/08/12 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra682 حامد بنی فاطمی 120 ساعت 24،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1397/09/22 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra680 حامد بنی فاطمی 120 ساعت 24،000،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1397/08/20 از ساعت 16:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره MPLS سیسکو | Implementing Cisco MPLS v3.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra510 کاوه اصلاحی 50 ساعت 13،500،000 ریال جمعه جمعه 1397/08/04 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره BGP سیسکو | Configuring BGP on Cisco Routers v4.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra494 کاوه اصلاحی 50 ساعت 13،500،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1397/09/26 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA سیسکو - CCNA Routing and Switching
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra683 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 10،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1397/08/03 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra681 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 10،000،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1397/09/24 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
کارگاه بازآموزی دوره MCSA 2016
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra716 هادی شجاعی سرابی 30 ساعت 5،000،000 ریال جمعه جمعه 1397/08/11 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره SCCM | آموزش SCCM
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra693 هادی شجاعی سرابی 60 ساعت 11،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1397/10/25 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره مقدماتی تا پیشرفته اکسل | Basic To Advanced Excel
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra662 علی محمد یزدی 36 ساعت 6،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/08/24 از ساعت 8:0 تا 13:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره MCSE مایکروسافت | Microsoft Certified Solution Expert 2016
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra479 هادی شجاعی سرابی 240 ساعت 30،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1397/08/05 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Exchange Server مایکروسافت | Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2016
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra612 سامان خلیلیان 50 ساعت 10،500،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1397/08/06 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
کارگاه آموزشی مدیریت سیستم و سرویس در لینوکس (systemd)
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra672 امین شاطری 10 ساعت 3،500،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1397/08/03 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره LPIC2 لینوکس | Linux Engineer
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra638 امین شاطری 60 ساعت 12،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/09/08 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزشی LPIC | دوره LPIC1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra636 پیمان هوشمندی راد 60 ساعت 10،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/10/06 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra399 امین شاطری 60 ساعت 10،900،000 ریال جمعه جمعه 1397/08/04 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع طراحی وب | طبق سرفصل های ۳ آزمون بین المللی CIW
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra709 شهرام انهاری 100 ساعت 18،000،000 ریال دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1397/07/30 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزش سرور های HP (اچ پی)| Building HPE Server Solutions, Rev. 18.11
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra737 علی بیزمارک 24 ساعت 9،000،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1397/08/13 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Proliant ml/dl/sl Server
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra644 امیرحسین کیاه 24 ساعت 9،000،000 ریال چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه چهارشنبه 1397/08/02 از ساعت 8:0 تا 16:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra643 مرتضی فرگام جمشیدی 24 ساعت 9،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1397/07/30 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Managing HPE 3PAR StoreServ l
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra511 امیرحسین کیاه 24 ساعت 11،900،000 ریال جمعه جمعه 1397/08/11 از ساعت 8:0 تا 16:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Managing HPE 3PAR StoreServ II
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra548 امیرحسین کیاه 24 ساعت 11،900،000 ریال چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه چهارشنبه 1397/08/09 از ساعت 8:0 تا 16:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | HPE Accelerated SAN Essentials
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra482 امیرحسین کیاه 40 ساعت 10،500،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/08/03 از ساعت 8:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع جونیپر | Juniper
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra663 یونس نظریان امیری 88 ساعت 28،000،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1397/07/29 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره JSEC جونیپر | Juniper Junos Security
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra547 یونس نظریان امیری 40 ساعت 12،800،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/08/10 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra502 یونس نظریان امیری 40 ساعت 12،800،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/08/03 از ساعت 8:0 تا 16:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره IJOS جونیپر | Juniper Introduction to the Junos Operating System
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra393 یونس نظریان امیری 24 ساعت 7،700،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/08/03 از ساعت 8:0 تا 16:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra501 یونس نظریان امیری 24 ساعت 7،700،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/09/08 از ساعت 8:0 تا 16:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CEH ای سی کانسیل | EC-Council Certified Ethical Hacker
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra630 فریبرز فلاح زاده 40 ساعت 10،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه چهارشنبه 1397/08/23 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره ECE الستیکس | Elastix CERTIFIED ENGINEER
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra480 حامد کوه فلاح 40 ساعت 20،000،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1397/08/05 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع VMware vSphere V 6.5
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra641 علی حامدی 70 ساعت 18،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1397/08/06 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Horizon وی ام ویر | VMware Horizon 6 Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra642 مرتضی فرگام جمشیدی 40 ساعت 13،900،000 ریال شنبه شنبه 1397/07/28 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره vSphere 6.5 وی ام ویر | VMware vSphere: Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra696 محمد حسن نامجو 50 ساعت 13،900،000 ریال شنبه شنبه 1397/09/03 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra498 مرتضی فرگام جمشیدی 50 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/08/03 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra650 مرتضی فرگام جمشیدی 40 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1397/08/03 از ساعت 8:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra481 نامشخص 50 ساعت 13،900،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه شنبه 1397/08/05 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra695 سید بهرام ارفعی 50 ساعت 13،900،000 ریال دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1397/08/14 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره vSphere 6.5 وی ام ویر | VMware vSphere: Optimize and Scale
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra698 مهرداد توکلی 60 ساعت 16،700،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/08/17 از ساعت 15:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra720 محمد صمیمی 30 ساعت 3،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/10/13 از ساعت 15:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra640 محمد حسن نامجو 30 ساعت 3،000،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1397/08/06 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra689 محمد صمیمی 30 ساعت 900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1397/07/29 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra639 محمد حسن نامجو 30 ساعت 3،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1397/08/05 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره ITIL Foundation
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra645 آرش دهقان 24 ساعت 8،900،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1397/09/26 از ساعت 16:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra646 آرش دهقان 24 ساعت 8،900،000 ریال شنبه، دوشنبه دوشنبه 1397/08/21 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره EMC (ای ام سی) | Unity Deep Dive
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra725 امیرحسین کیاه 40 ساعت 21،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1397/07/30 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra495 علی حامدی 40 ساعت 21،000،000 ریال چهارشنبه چهارشنبه 1397/08/09 از ساعت 16:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره EMC (ای ام سی) | Information Storage and Management v3
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra604 امیرحسین کیاه 40 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/08/10 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra659 علی حامدی 40 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/10/06 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra467 علی حامدی 40 ساعت 11،900،000 ریال شنبه، چهارشنبه دوشنبه 1397/08/28 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام