تقویم دوره NSX وی ام ویر | VMware NSX

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره NSX وی ام ویر | VMware NSX: Install, Configure, Manage V6.4.1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1135 امیرحسین کیاه 50 ساعت 32،500،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/11/14 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام
Tra1118 علی حامدی 50 ساعت 32،500،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/11/14 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام