تقویم دوره NSX وی ام ویر | VMware NSX: Install, Configure, Manage V6.4.1

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره NSX وی ام ویر | VMware NSX: Install, Configure, Manage V6.4.1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra825 علی حامدی 50 ساعت 32،500،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/04/20 از ساعت 9:0 تا 13:0 ثبت نام
Tra847 علی حامدی 50 ساعت 32،500،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/05/28 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام