تقویم دوره NSX وی ام ویر | VMware NSX: Install, Configure, Manage V6.4.1

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره NSX وی ام ویر | VMware NSX: Install, Configure, Manage V6.4.1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra825 علی حامدی 50 ساعت 25،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/02/19 از ساعت 9:0 تا 13:0 ثبت نام