تقویم دوره Network+ کامپتیا | نتورک پلاس

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra912 محمد صمیمی 30 ساعت 3،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/02/16 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام
Tra909 محمد حسن نامجو 30 ساعت 3،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه چهارشنبه 1398/02/04 از ساعت 17:30 تا 20:30 ثبت نام
Tra889 محمد صمیمی 30 ساعت 3،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/04/20 از ساعت 15:0 تا 19:0 ثبت نام
Tra913 هادی شجاعی سرابی 30 ساعت 3،000،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/03/19 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام