تقویم دوره Network+ کامپتیا | نتورک پلاس

دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1372 محمد صمیمی آنلاین (لایو) 30 ساعت 3،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1399/11/02 از ساعت 16:0 تا 20:0 ثبت نام
Tra1406 فرزاد کافی آنلاین (لایو) 30 ساعت 3،900،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1399/11/06 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام
Tra1417 محمد صمیمی حضوری/آنلاین (لایو) 30 ساعت 4،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1400/01/26 از ساعت 16:0 تا 20:0 ثبت نام