تقویم دوره Network+ کامپتیا | نتورک پلاس

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1035 هادی شجاعی سرابی 30 ساعت 3،900،000 ریال چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه چهارشنبه 1398/06/27 از ساعت 8:0 تا 18:0 ثبت نام
Tra1010 فرزاد کافی 30 ساعت 3،900،000 ریال جمعه جمعه 1398/06/01 از ساعت 9:0 تا 17:0 ثبت نام
Tra1006 محمد صمیمی 30 ساعت 3،900،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1398/07/13 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام