تقویم دوره Network+ کامپتیا | نتورک پلاس

دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1429 فرزاد کافی آنلاین (لایو) 30 ساعت 4،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1400/02/11 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام
Tra1470 محمد صمیمی آنلاین (لایو) 30 ساعت 4،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1400/03/20 از ساعت 16:0 تا 20:0 ثبت نام
Tra1471 فرزاد کافی آنلاین (لایو) 30 ساعت 4،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1400/03/08 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام