تقویم دوره CCNA سیسکو | دوره Routing and Switching

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره CCNA سیسکو - CCNA Routing and Switching
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra812 محمد صمیمی 60 ساعت 11،900،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه چهارشنبه 1397/11/10 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام
Tra857 کاوه اصلاحی 60 ساعت 11،900،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1397/11/29 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام
Tra810 محمد حسن نامجو 60 ساعت 11،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1397/11/07 از ساعت 17:0 تا 20:0 ثبت نام
Tra819 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 11،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/02/15 از ساعت 17:0 تا 20:0 ثبت نام
Tra794 محمد صمیمی 60 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/11/25 از ساعت 15:0 تا 19:0 ثبت نام
Tra818 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/01/29 از ساعت 14:0 تا 19:0 ثبت نام