تقویم دوره CCNA سیسکو | دوره Routing and Switching

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره CCNA سیسکو - CCNA Routing and Switching
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1036 هادی شجاعی سرابی 60 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/08/09 از ساعت 14:0 تا 19:0 ثبت نام
Tra1007 محمد صمیمی 60 ساعت 13،900،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1398/08/25 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام