تقویم دوره CCNA سیسکو | دوره Routing and Switching

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره CCNA سیسکو - CCNA Routing and Switching
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra888 محمد صمیمی 60 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/04/27 از ساعت 9:0 تا 14:0 ثبت نام
Tra981 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 13،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1398/06/26 از ساعت 17:0 تا 20:0 ثبت نام
Tra939 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/04/06 از ساعت 14:0 تا 19:0 ثبت نام
Tra937 هادی شجاعی سرابی 60 ساعت 13،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/04/23 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام