تقویم دوره CCNA سیسکو | دوره Routing and Switching

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره CCNA سیسکو - CCNA Routing and Switching
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1132 فرزاد کافی 60 ساعت 13،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/12/01 از ساعت 15:0 تا 19:0 ثبت نام